Μαζικές θα είναι φέτος οι προαγωγές που θα γίνουν για τους αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς. Για πρώτη φορά θα γίνουν αποστρατείες σύμφωνα με τις πρόνοιες των νέων κανονισμών για κρίσεις, προαγωγές και αποστρατείες που ψηφίστηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο. 

Οι νέοι κανονισμοί προνοούν ότι οι ταγματάρχες θα αφυπηρετούν στο 55ο έτος, οι αντισυνταγματάρχες στο 56ο έτος, οι συνταγματάρχες στο 57ο έτος, οι ταξίαρχοι στο 58ο έτος, οι υποστράτηγοι στο 59ο έτος και οι αντιστράτηγοι στο 62ο έτος.

Προνοούνται ακόμη τα χρόνια παραμονής στον κάθε βαθμό τα οποία είναι: για τον βαθμό του ανθυπολοχαγού 4 χρόνια, του υπολοχαγού 5 χρόνια, του λοχαγού 6 χρόνια, του ταγματάρχη 6 χρόνια, του αντισυνταγματάρχη 7 χρόνια, του συνταγματάρχη 3 χρόνια, του ταξίαρχου 2 χρόνια και του υποστράτηγου 1 χρόνος.

Με βάση λοιπόν αυτές τις διατάξεις των κανονισμών, υπολογίζεται ότι μέχρι το Φθινόπωρο που προγραμματίζεται να γίνουν οι κρίσεις, θα έχουν αποστρατευτεί λόγω ορίων ηλικίας περίπου 45 στελέχη. Οι 45 αποστρατείες θα ανοίξουν τον δρόμο για να γίνουν περίπου 300 προαγωγές σε αξιωματικούς όλων των βαθμίδων της ιεραρχίας.
Πάντως, μια σημαντική παράμετρος που ενδεχομένως να επηρεάσει τους σχεδιασμούς για αφυπηρετήσεις, ώστε να αποφραχθεί η πυραμίδα και να μην παραμένουν καθηλωμένοι οι αξιωματικοί για χρόνια στον ίδιο βαθμό, είναι η εκδίκαση των προσφυγών από το Ανώτατο Δικαστήριο. Αξιωματικοί, που επηρεάζονται από την εφαρμογή των νέων κανονισμών και θα αποστρατευτούν,  προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν αντισυνταγματικές πρόνοιες. Η εκδίκαση των προσφυγών θα ξεκινήσει τον Ιούλιο.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η Κυβέρνηση προσανατολίζεται και στην αλλαγή του Υπαρχηγού της Εθνικής Φρουράς. Ο αντιστράτηγος Αντρέας Μαρκίδης διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον περασμένο Σεπτέμβριο στη θέση του Υπαρχηγού της Εθνικής Φρουράς. Ένας από τους λόγους που φαίνεται ότι διαδραματίζει καθοριστικό παράγοντα στην αλλαγή του Υπαρχηγού αφορά στην άρση της «στρατιωτικής στρέβλωσης» που έγινε για πρώτη φορά στα χρονικά της ΕΦ, με τον Υπαρχηγό να είναι αρχαιότερος από τον Αρχηγό. Οι πρώτες σκέψεις που γίνονται είναι ο διορισμός Υπαρχηγού που να είναι τουλάχιστον συμμαθητής του Αρχηγού αν όχι νεότερος.