Την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διμερούς Αμυντικής Συνεργασίας (ΠΔΑΣ) μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ιταλίας, πραγματοποιήθηκε διεθνής άσκηση ναυτικής συνεργασίας μικρής κλίμακας, με την επωνυμία «CYP/ITA-02/2024». 

Την άσκηση σχεδίασε η Διοίκηση Ναυτικού (ΔΝ), σε συνεργασία με το Ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό και σε αυτή συμμετείχαν το ΠΓΥ ΑΛΑΣΙΑ και ΠΠ ΤΣΟΜΑΚΗΣ της ΔΝ και η Ιταλική Φρεγάτα ITS BERGAMINI. Το σενάριο περιλάμβανε μεταξύ άλλων, τακτικές κινήσεις και προχωρητικούς ελιγμούς, τεχνικά γυμνάσια, καθώς και ασκήσεις επικοινωνιών. 

Η άσκηση κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής, καθότι συνδράμει στη βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης, στη διαλειτουργικότητα και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την εκτέλεση ναυτικών αποστολών. Παράλληλα αναδεικνύει τις εξαιρετικές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των ΕΔ των δυο χωρών.