Το διήμερο 21 έως 22 Φεβρουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε στην θαλάσσια περιοχή Κύπρου, η ναυτική άσκηση μικρής κλίμακας ΤΑΜΣ «ΔΕΛΦΙΝΙ-01/2024» της Διοίκησης Ναυτικού (ΔΝ).  

Σκοπός της άσκησης ήταν η αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των πληρωμάτων των Πολεμικών Πλοίων της ΔΝ.  

Ειδικότερα, το σενάριο της άσκησης περιλάμβανε τακτικές κινήσεις και προχωρητικούς ελιγμούς, εκτέλεση πυρών επιφανείας από τα πυροβόλα των πλοίων, αντιμετώπιση ασύμμετρης απειλής, συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών των Πολεμικών Πλοίων με τα Ναυτικά Παρατηρητήρια, γυμνάσια επιστασίας βλαβών και τεχνικές ασκήσεις.