Υποχρεωτικές μαζικές αφυπηρετήσεις ανώτατων αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς αποφάσισε το Συμβούλιο Κρίσεων στο πλαίσιο των τακτικών κρίσεων των αξιωματικών οι οποίες γίνονται κάθε χρόνο περί τα τέλη Μαρτίου. 
Σημειώνεται ότι στην Κύπρο για πρώτη φορά γίνονται μαζικές αφυπηρετήσεις μετά τις τροποποιήσεις στη νομοθεσία το 2016. Οι αφυπηρετήσεις των ανώτατων στελεχών της Εθνικής Φρουράς, αποφασίστηκαν από το Συμβούλιο Κρίσεων και επικυρώθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής. Οι αφυπηρετήσεις αφορούν 21 άτομα στο σύνολο ενώ πρόκειται για 5 στελέχη τα οποία κατείχαν το βαθμό του ταξίαρχου και άλλα 16 στελέχη που κατείχαν βαθμό συνταγματάρχη.
Μιλώντας στον «Φ» ο Υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης, ξεκαθάρισε πως πρόκειται για αξιωματικούς που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους και ταυτόχρονα έχουν συμπληρώσει τους 400 μήνες που απαιτούνται για την καταβολή ολόκληρου του ποσού της σύνταξής τους. Τόνισε δε ότι πρόκειται για στελέχη τα οποία αναμενόταν να συμπληρώσουν την καριέρα τους εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος.
Παράλληλα, τόνισε πως δεν τίθεται κανένα ζήτημα επιχειρησιακής ετοιμότητας της Εθνικής Φρουράς καθώς οι θέσεις οι οποίες κενώνονται αναμένεται να πληρωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα με τις επερχόμενες προαγωγές. Ο κ. Αγγελίδης πάντως, ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται για τερματισμό υπηρεσιών των ανώτατων στελεχών αναγνωρίζοντας τη μέχρι τώρα ευδόκιμη προσφορά τους στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς, ωστόσο υπογράμμισε πως οι μαζικές αφυπηρετήσεις γίνονται για να δοθεί το σωστό μήνυμα ότι η Εθνική Φρουρά χρειάζεται οξυγόνο, ενώ οι προαγωγές πλέον θα δίνονται με κριτήρια παραγωγικότητας και όχι με βάση τη σειρά κατάταξης και τα χρόνια υπηρεσίας.
Σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού χαιρετίζει και στηρίζει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εγκρίνει την πρόταση του Συμβουλίου Κρίσεων να θέσει σε εφαρμογή τον σχετικό κανονισμό για τις αποστρατείες αξιωματικών στους ανώτερους και ανώτατους βαθμούς, οι οποίες έχουν ως μοναδικό σκοπό την αποσυμφόρηση της πυραμίδας στην ιεραρχία του στρατεύματος.
Υπογραμμίζει παράλληλα ότι με αυτό τον τρόπο θα απελευθερωθεί σημαντικός αριθμός θέσεων για την προαγωγή αρκετών αξιωματικών συναδέλφων που για πάρα πολλά χρόνια παραμένουν καθηλωμένοι στους ίδιους βαθμούς και στα ίδια καθήκοντα.
Σημειώνει επίσης πως οι προσπάθειες του Συνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού για άμβλυνση της στασιμότητας και της μη προαγωγής των αξιωματικών, η οποία είχε ως αντίκτυπο να επηρεαστεί και το ηθικό τους, έχουν ευοδωθεί βρίσκοντας ανταπόκριση τόσο στον Υπουργό Άμυνας όσο και στον Αρχηγό ΓΕΕΦ. Ο Σύνδεσμος Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού τονίζει ότι  εστιάστηκε στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών ανέλιξης των αξιωματικών και για το καλώς νοούμενο συμφέρον της Εθνικής Φρουράς, έχοντας πάντοτε την επίγνωση ότι με αυτή την απόφαση ενδεχομένως να επηρεάζονται αρνητικά αξιωματικοί χωρίς όμως να στοχοποιούνται.
Πηγή : Philenews