Ο ιδιοκτήτης προτίθεται να δημιουργήσει νέους χώρους στάθμευσης

Ξεπερνιέται όπως όλα δείχνουν το πρόβλημα που προέκυψε με τους χώρους στάθμευσης στο νέο κτήριο που επέλεξε το Υπουργείο Άμυνας να στεγαστεί επί της Λεωφόρου Στροβόλου. Οι χώροι στάθμευσης που είχαν δημιουργηθεί σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια του κτηρίου, δεν θα χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας. Μάλιστα αυτή η διαπίστωση, ενδεχομένως να χαλούσε τη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και του ιδιοκτήτη.

ypaminΌπως πληροφορείται ο «Φ», ο ιδιοκτήτης του κτηρίου απέστειλε άμεσα επιστολή στην Πολεοδομία για χαλάρωση, προκειμένου να μετατραπεί σε χώρο στάθμευσης, μεγάλο τεμάχιο που βρίσκεται πίσω από το κτήριο.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω τεμάχιο ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. Αναμένεται πλέον η απάντηση της Πολεοδομίας, και εάν τελικά είναι θετική, τότε θα προχωρήσει και η υπογραφή των σχετικών συμβολαίων για να γίνει η μετακόμιση του Υπουργείου Άμυνας.

Σημειώνεται το Υπουργείο Άμυνας δεν θα καταβάλει επιπρόσθετο κόστος για τον χώρο στάθμευσης. Το ύψος του ενοικίου έχει καθοριστεί στις €800.000 τον χρόνο.

Στο νέο κτήριο του Υπουργείου θα συστεγαστεί και το ΓΕΕΦ.Σήμερα όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου Άμυνας είναι διασκορπισμένες σε έξι διαφορετικά κτήρια.

Η στέγαση των διαφόρων τμημάτων του υπουργείου σε διαφορετικά κτήρια επιφέρει σημαντικό λειτουργικό/διοικητικό κόστος που προκύπτει από τη σύνδεση του τηλεφωνικού κόμβου των κεντρικών κτηρίων με τα άλλα κτήρια, την αυξημένη κατανάλωση ρεύματος και νερού, την ανάγκη για αυξημένο αριθμό συσκευών τηλεομοιότυπων, φωτοτυπικών και εξοπλισμού, τη λειτουργία ξεχωριστών αρχείων σε κάθε τμήμα, τη διακίνηση εγγράφων μεταξύ των κτηρίων, με τους συνεπαγόμενους κίνδυνους αναφορικά με την ασφάλεια διαβαθμισμένων εγγράφων και καθυστέρηση στον χειρισμό των εγγράφων, στην εκτέλεση εργασιών και στη λήψη αποφάσεων.

Η μετακόμιση του Υπουργείου αποτελεί μέρος της ευρύτερης μεταρρύθμισης καθώς η συστέγαση με το ΓΕΕΦ θα έχει πολλαπλά οφέλη και εξοικονομήσεις. Παράλληλα θα καταργηθούν διπλά τμήματα, όπως στρατολογία, διεύθυνση εξοπλισμών, γραφείο εθιμοτυπίας και νομικά τμήματα και πλέον θα λειτουργεί ένα γραφείο.

Γράφει: Νέαρχος Κυπριανού – O Φιλελεύθερος