Από 30 Ιανουαρίου έως 03 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκαν στα Πεδία Βολής Καλού Χωριού και Σιάς, εκπαιδευτικές βολές πυροβόλων και πολυβόλων επί αρμάτων, από το προσωπικό των Μονάδων της ΧΧ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας.

Οι συγκεκριμένες βολές αποτελούν μέρος της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των πληρωμάτων των αρμάτων και σκοπό έχουν στην περαιτέρω αναβάθμιση του επιπέδου της μαχητικής τους ικανότητας.

Τα αποτελέσματα των βολών, κατέδειξαν το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και επιχειρησιακής εκπαίδευσης του προσωπικού, καθώς και το υψηλό ηθικό και επαγγελματισμό του.