Λευκωσία: Οι πρώτοι επαγγελματίες οπλίτες υπογράφουν σήμερα τα συμβόλαιά τους και ξεκινούν την υπηρεσία τους στην Εθνική Φρουρά από την 1η Ιουλίου. Πρόκειται για τη νεοσυσταθείσα ομάδα επαγγελματιών βατραχανθρώπων οι οποίοι θα ενισχύσουν περαιτέρω το πιο επίλεκτο τμήμα της Εθνικής Φρουράς.

Η απόφαση για πρόσληψη δέκα ΟΥΚάδων λήφθηκε πριν από  ένα περίπου χρόνο. Η μικρή καθυστέρηση στην πρόσληψή τους έγινε προκειμένου να ενταχθούν στα συμβόλαιά τους τα ωφελήματα που θα έχουν και οι 3.000 συμβασιούχοι οπλίτες, οι οποίοι θα προσληφθούν τους επόμενους μήνες, για να γίνει κατορθωτή η μείωση της στρατιωτικής θητείας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του Υπουργείου Άμυνας, οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να είναι πολίτες της Δημοκρατίας, να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης για κακούργημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας ή για αδίκημα ανυποταξίας ή λιποταξίας, να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης, να είναι πτυχιούχοι (από την Εθνική Φρουρά) υποβρύχιοι καταστροφείς, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να είναι μέχρι 27 ετών και να έχουν κριθεί κατάλληλοι από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή.

Η πρόσληψη των οπλιτών θα γίνει σήμερα με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το συμβόλαιό τους θα είναι για ένα χρόνο, ως δοκιμαστική περίοδος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και τρεις διαδοχικές περιόδους των τριών ετών.
Η απόφαση για πρόσληψη επαγγελματιών οπλιτών στη Μονάδα Υποβρύχιων Καταστροφέων κρίθηκε απαραίτητη κυρίως λόγω των αυξημένων αναγκών και υποχρεώσεων που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία εντός της περιοχής έρευνας και διάσωσης που έχει υπό την ευθύνη της.

Γράφει: Νέαρχος Κυπριανού
www.philenews.com