Χιλιάδες εφέδρους οι οποίοι δεν παρουσιάζονταν στην εφεδρεία εντόπισε το Υπουργείο Άμυνας, ύστερα από τη σχετική έρευνα που διενήργησε ο Γενικός Ελεγκτής. Αυτό αποκάλυψε ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου.

Κατά την τελευταία συνεδρία της Επιτροπής, ο Γενικός Ελεγκτής εξηγώντας τις δυνατότητες του λογισμικού που διαθέτει η Ελεγκτική Υπηρεσία ανέφερε πως πολλοί από όσους δεν παρουσιάζονταν έφεδροι, δήλωναν πως βρίσκονταν στο εξωτερικό. Τα ονόματά τους, κατεγράφησαν σε μία βάση δεδομένων και σε άλλη βάση δεδομένων καταχωρήθηκαν όσοι δηλώνονταν ότι καταβάλλονταν στο όνομά τους Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Όταν έγινε η αντιπαραβολή «κοκκίνισαν» τα ονόματα όσων «έβαζαν» κοινωνικές ασφαλίσεις και ταυτόχρονα δήλωναν κάτοικοι του εξωτερικού. Αυτό αποτελούσε επιβεβαίωση πως τα άτομα αυτά βρίσκονταν και εργάζονταν στην Κύπρο, οπόταν δεν μπορούσαν ταυτόχρονα να διαμένουν και στο εξωτερικό και το συμπέρασμα που προέκυπτε ήταν ότι «κορόιδευαν το σύστημα», ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδης.

Βρήκαμε χιλιάδες εφέδρους που δεν εμφανίζονταν, είπε, για να προσθέσει πως μετά την έρευνα της Υπηρεσίας του, η Εθνική Φρουρά αξιοποίησε τα δεδομένα και εντόπισε όσους ξέφευγαν. Ερωτηθείς σχετικά από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, ο Γενικός Ελεγκτής ανέφερε ότι αναμένει τα στοιχεία από το Υπουργείο Άμυνας.

Αποκάλυψε, επίσης, πως την τρέχουσα περίοδο η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξάγει έλεγχο στο Υπουργείο Εργασίας και ειδικά για τα επιδόματα που παραχωρούνται. Δηλαδή, θα γίνει αντιπαραβολή σε δύο βάσεις δεδομένων για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ενώ είναι δηλωμένοι στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις (κάτι το οποίο σημαίνει ότι εργάζονται) την ίδια ώρα λαμβάνουν και επίδομα, για παράδειγμα ως άνεργοι ή αν λαμβάνουν άλλο επίδομα χωρίς να δικαιούνται.

Πηγή :  philenews.com