Τα ΚΕΝ είναι έτοιμα να υποδεχτούν τους συμβασιούχους οπλίτες και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας η πρώτη μέρα θα είναι αναγνωριστική αφού μετά που θα χρεωθούν τον απαραίτητο εξοπλισμό θα αποχωρήσουν.  

Την 1η ημέρα παρουσίασης θα γίνει ενημέρωση και θα σας δοθεί πλήρης φάκελος όσο αφορά το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τις δρομολογημένες κινήσεις λεωφορείων από και προς τα ΚΕΝ και λοιπές πληροφορίες. Θα γίνει επίσης χρέωση υλικού και συγκρότηση των τμημάτων.

Επίσης όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε έγινε αλλαγή στην ώρα αποδέσμευσης των οπλιτών από τα ΚΕΝ. Ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα αποχωρούσαν από τα Κέντρα Εκπαίδευσης στις 18:00 τις καθημερινές η νέα διαταγή αναφέρει ότι θα αποδεσμεύονται στις 16:30 και τις Παρασκευές στις 13.30. Ως γνωστόν τα Σαββατοκύριακα δεν θα παρουσιάζονται στα ΚΕΝ.

Οι συμβασιούχοι οπλίτες θα τύχουν εκπαίδευσης και στα βασικά, όπως για παράδειγμα εκτέλεση παραγγελμάτων και πως να χαιρετούν στρατιωτικά. Τα καθήκοντα τους θα είναι αυτά που ισχύουν για όλους τους στρατιώτες, δηλαδή σκοπιές, καθαριότητες σε μαγειρεία και τουαλέτες και άλλου είδους εργασίες εντός του Κέντρου Εκπαίδευσης.

Το Υπουργείο Άμυνας, με σχετική ανακοίνωσή του, γνωστοποιεί στους Συμβασιούχους Οπλίτες το ΚΕΝ κάθε πόλης που θα τους φιλοξενήσει, ανάλογα με την φρουρά προτίμησής τους και τα αρχικά των επιθέτων τους.

Δείτε αναλυτικά εδώ:

ΚΕΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Από 7:00-8:30 θα παρουσιαστούν όσοι δήλωσαν Φρουρά Προτίμησης Λάρνακα και το επίθετο τους αρχίζει από το Α μέχρι και το Λ
Από 8:30-9:30 θα παρουσιαστούν όσοι δήλωσαν Φρουρά Προτίμησης Λάρνακα και το επίθετο τους αρχίζει από το Μ μέχρι και το Ω
Από 9:30-11:00 θα παρουσιαστούν όσοι δήλωσαν Φρουρά Προτίμησης Αμμόχωστο
Από 11:00-12:00 θα παρουσιαστούν όσοι δήλωσαν Φρουρά Προτίμησης Κλήρου
Από 12:00-13:30 θα παρουσιαστούν όσοι δήλωσαν Φρουρά Προτίμησης Νήσου/ Κόρνο

ΚΕΝ ΛΕΜΕΣΟΥ

Από 7:00-8:30 θα παρουσιαστούν όσοι δήλωσαν Φρουρά Προτίμησης Λεμεσό και το επίθετο τους αρχίζει από το Α μέχρι και το Ι
Από 8:30-10:00 θα παρουσιαστούν όσοι δήλωσαν Φρουρά Προτίμησης Λεμεσό και το επίθετο τους αρχίζει από το Κ μέχρι και το Ν
Από 10:00-11:00 θα παρουσιαστούν όσοι δήλωσαν Φρουρά Προτίμησης Λεμεσό και το επίθετο τους αρχίζει από το Ξ μέχρι και το Ψ
Από 11:00-12:30 θα παρουσιαστούν όσοι δήλωσαν Φρουρά Προτίμησης Κακοπετριά

ΚΕΝ ΠΑΦΟΥ

Από 7:00-8:30 θα παρουσιαστούν όσοι δήλωσαν Φρουρά Προτίμησης Πάφο και το επίθετο τους αρχίζει από το Α μέχρι και το Μ
Από 8:30-9:30 θα παρουσιαστούν όσοι δήλωσαν Φρουρά Προτίμησης Πάφο και το επίθετο τους αρχίζει από το Ν μέχρι και το Ω και όσοι δήλωσαν Φρουρά Προτίμησης Πύργο
Από 9:30-11:00 θα παρουσιαστούν όσοι δήλωσαν Φρουρά Προτίμησης Λευκωσία και το επίθετο τους αρχίζει από το Α μέχρι και το Θ
Από 11:00-12:30 θα παρουσιαστούν όσοι δήλωσαν Φρουρά Προτίμησης Λευκωσία και το επίθετο τους αρχίζει από το Ι μέχρι και το Π
Από 12:30-13:30 θα παρουσιαστούν όσοι δήλωσαν Φρουρά Προτίμησης Λευκωσία και το επίθετο τους αρχίζει από το Ρ μέχρι και το Ω

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

ΠΗΓΗ: offsite.com.cy