Ο νέος νόμος προβλέπει τη θεσμοθέτηση νέας πενταμελούς υγειονομικής επιτροπής για εξέταση περιπτώσεων που αφορούν θέματα ψυχικής υγείας

Η Βουλή ψήφισε χθες ομόφωνα το τροποποιητικό νομοσχέδιο της ΕΦ, με την εφαρμογή του οποίου βελτιώνονται οι διαδικασίες υγειονομικής εξέτασης ή επανεξέτασης των εθνοφρουρών, των εφέδρων και των οπλιτών με σύμβαση, με τη θεσμοθέτηση νέας υγειονομικής επιτροπής, της Επιτροπής Εξέτασης Ψυχικής Ικανότητας (ΕΕΨΙ). Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, πέρα από τις μονάδες και τις υπηρεσίες της Εθνικής Φρουράς, και στο Υπουργείο Άμυνας, στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) και στην Κεντρική Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών (ΚΥΠΣΕΑ), καθώς και η εισαγωγή προνοιών με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα μετάθεσης, απόσπασης ή διάθεσης οπλιτών με σύμβαση στο Υπουργείο Άμυνας και στο ΚΣΕΔ, καθώς και απόσπασης των εν λόγω οπλιτών στην Αστυνομία για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων.

Πενταμελής επιτροπή

Ο νέος νόμος προβλέπει τη θεσμοθέτηση νέας πενταμελούς υγειονομικής επιτροπής για εξέταση περιπτώσεων που αφορούν θέματα ψυχικής υγείας. Η Επιτροπή Εξέτασης Ψυχικής Ικανότητας (ΕΕΨΙ) θα διορίζεται από τον υπουργό Άμυνας και θα αποτελείται από τρεις ψυχιάτρους και δύο ψυχολόγους ή εργοθεραπευτές που θα προέρχονται από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και από το υγειονομικό σώμα της ΕΦ. Η επιτροπή θα λαμβάνει αποφάσεις αφού εξετάσει τους ενδιαφερόμενους με βάση τον πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών που προβλέπεται στη νομοθεσία για την ΕΦ, αλλά και στη βάση ψυχοδιαγνωστικών κριτηρίων. Η εξειδικευμένη σύνθεση της ΕΕΨΙ αναμένεται, όπως αναφέρει έκθεση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, ότι θα ενισχύσει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των αποφάσεών της, εφόσον αυτές θα αποτελούν αποφάσεις ενός πολυμελούς οργάνου εμπειρογνωμόνων και όχι απλώς υιοθέτηση της γνωμάτευσης ενός και μόνο ψυχιάτρου, με βάση τις διαδικασίες που ίσχυαν έως τώρα.

Πηγή: politis.com.cy