Σε τελετή διαβεβαίωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα 20 Αυγούστου 2019, στο Στρατόπεδο «ΧΡ.ΣΑΜΑΡΑ», απονεμήθηκε ο βαθμός του Ανθυπολοχαγού στους Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς (ΔΕΑ) της 2018 ΕΣΣΟ.

Στην τελετή παραβρέθηκε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης, ο Υπαρχηγός ΕΦ Αντιστράτηγος Κώστας Χρυσηλίου, Διοικητές Σχηματισμών, Διοικήσεων και Τακτικών Συγκροτημάτων καισυγγενείς των νεοπροαχθέντων Έφεδρων Αξιωματικών.

Οι ΔΕΑ της 2018 ΕΣΣΟ, αφού επιλέγηκαν στην αρχή της θητείας τους ως οι καταλληλότεροι με βάση το επίπεδο μόρφωσης, την ψυχική και σωματική υγεία, το χαρακτήρα και το ήθος, ακολούθησαν πρόγραμμα εκπαίδευσης στα Κέντρα Εκπαίδευσης της Ελλάδας καιδοκιμάστηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως μικροί ηγήτορες στο ανάλογο επίπεδο διοικήσεως.

Αποκόμισαν εμπειρίες και εξέλιξαν τις απαιτούμενες ικανότητες ώστε, , ως Έφεδροι Ανθυπολοχαγοί πλέοννα αναβαθμίσουν τη μαχητική ικανότητα και ετοιμότητα των Μονάδων της Εθνικής Φρουράς.

Σε χαιρετισμό του ο Αρχηγός της ΕΦ, αφού συνεχάρη τους Έφεδρους Ανθυπολοχαγούς,τους προέτρεψε να παραμείνουν στην οικογένεια της ΕΦ, να ενταχθούν στους Συνδέσμους Εφέδρων Αξιωματικών και να παραμείνουν σε επαφή με τις Μονάδες και τους Σχηματισμούς τους.Κλείνοντας τους ευχήθηκε καλή πρόοδο στην ιδιωτική τους ζωή.

Πηγή : ΓΕΕΦ