Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις για διεκδίκηση θέσης  Εθνοφρουρών οι οποίοι παρακάθησαν Παγκύπριες Εξετάσεις το 2018 και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο 2019.

Δικαίωμα αίτησης έχουν οι εθνοφρουροί οι οποίοι έχουν ίση ή υψηλότερη βαθμολογία  από τον τελευταίο εισακτέο της τελευταίας κατανομής του 2018, του προγράμματος που επιθυμούν να εισαχθούν και έχουν παρακαθίσει στα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με τον Οδηγό Παγκυπρίων Εξετάσεων 2018. Επισημαίνεται πως δικαίωμα διεκδίκησης θέσης έχουν και οι εθνοφρουροί οι οποίοι εξασφάλισαν θέση με την Α’ κατανομή το 2018 και επιθυμούν να τη βελτιώσουν. Όσοι πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα τους προσφέρεται αυτόματα η θέση.

Μέσα από την πιο πάνω διαδικασία, παραχωρείται με δίκαιο τρόπο το δικαίωμα εξασφάλισης ή βελτίωσης θέσης στους εθνοφρουρούς,  αφού εάν μπορούσαν να φοιτήσουν πέρσι (2018), θα λάμβαναν τη θέση που επιθυμούσαν μέσω της Β’ και Γ’ Κατανομής 2018 και συγκρίνονται με τους υποψήφιους που παρακάθησαν την ίδια χρονιά μαζί τους εξετάσεις. Επισημαίνεται ότι αυτή είναι η μοναδική συμπληρωματική κατανομή των εθνοφρουρών και δε θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Β’ και Γ’ κατανομή θέσεων των Παγκυπρίων Εξετάσεων 2019.

Η αίτηση καθώς και οι βαθμολογίες του τελευταίου εισακτέου εισδοχής του 2018, ανά πρόγραμμα σπουδών και τα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας www.ucy.ac.cy/fmweb/el/announcements

Η αίτηση μαζί με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά (αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας, βεβαίωση αναμενόμενης απόλυσης από την Εθνική Φρουρά και Δελτίο αποτελεσμάτων Παγκυπρίων Εξετάσεων 2018 του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού) θα πρέπει να υποβληθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο ισόγειο του Κτιρίου Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» (Πανεπιστημιούπολη, Αγλαντζιά) από την Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019 μέχρι 5 Ιουλίου 2019, μεταξύ των ωρών 9:00 – 13:00. Τα πιο πάνω μπορεί να υποβληθούν από τον ίδιο τον αιτητή ή από άλλο πρόσωπο με ενυπόγραφη εξουσιοδότηση του αιτητή. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση της πολιτικής ταυτότητας του αιτητή ή του εξουσιοδοτημένου ατόμου που θα υποβάλει την αίτηση

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο Γραφείο Εξυπηρέτησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στο 22 89 4021 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ustudies@ucy.ac.cy.