Την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 πραγματοποιήθηκε τελετή προαγωγής Υπαξιωματικών σε Αξιωματικούς κατ΄ εφαρμογή, για πρώτη φορά, των προνοιών των νέων κανονισμών των Υπαξιωματικών του Στρατού της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  Η νέα νομοθεσία προβλέπει την διεξαγωγή γραπτής εξέτασης σε προκαθορισμένες ενότητες στρατιωτικών θεμάτων στην  οποία λαμβάνουν μέρος όσοι Υπαξιωματικοί επιθυμούν και πληρούν τα κριτήρια προαγωγής. Η εξέταση διεξήχθη τον Μαΐο του 2019 και σε αυτήν έλαβαν μέρος 38 Υπαξιωματικοί όλων των κλάδων της ΕΦ.
  Οι νέοι Αξιωματικοί, 4 του Στρατού Ξηράς, 2 του Πολεμικού Ναυτικού και 2 της Πολεμικής Αεροπορίας οι οποίοι πέτυχαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στην εξέταση, θα καλύψουν ανάγκες της Εθνικής Φρουράς σε συγκεκριμένους τομείς.
Πηγή : ΓΕΕΦ