•    Επίθετο: Αγγελίδης
•    Όνομα:  Σάββας
•    Ημερομηνία γέννησης: 26/1/1974
•    Υπηκοότητα: Κυπριακή
•    Εκπαίδευση:

Όνομα Σχολής / Πανεπιστημίου    Περίοδος Φοίτησης    Πτυχίο / Δίπλωμα που αποκτήθηκε
Από    Μέχρι
Gray’s Inn- Bar Vocational Course    1996    1997    Barrister at Law
Πανεπιστήμιο Birmingham    1993    1996    Πτυχίο Νομικής- LLB
Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ    1990    1993    Απολυτήριο Λυκείου

•    Μέλος επαγγελματικών οργανισμών : 
Υπήρξε Μέλος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων
Εκπροσώπησε την Δικηγορική Εταιρεία στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Σωματικών Βλαβών
•    Παρούσα θέση: Δικηγόρος- Νομικός Σύμβουλος, Ιδρυτικός Συνέταιρος και Διευθυντής στο Δικηγορικό Γραφείο Αγγελίδης, Ιωαννίδης, Λεωνίδου Δ.Ε.Π.Ε.
•    Κύρια προσόντα:
Ασκεί την Δικηγορία από το 1997 συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ποινικού, αστικού και εταιρικού δικαίου, αστική ευθύνη εργοδότη και διεκδίκηση μεγάλων αποζημιώσεων που αφορούν ιατρική αμέλεια καθώς επίσης μέρος σε διαιτησίες. Πρώτευσε στις εξετάσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για απόκτηση άδειας άσκησης Δικηγορίας.
Καθηγητής Ποινικού δικαίου και Ποινικής Δικονομίας στο Frederick University.
Συγγραφέας Νομικών Άρθρων.
Ομιλητής σε συνέδρια για ποικίλα νομικά ζητήματα.

•    Επαγγελματική εμπειρία:
Επιχείρηση / Οργανισμός    Περίοδος    Θέση    Περιγραφή Καθηκόντων *
Από    Μέχρι
Δικηγορικό Γραφείο Χρυσαφίνης & Πολυβίου/ Κώστας Δημητριάδης και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.    1997    1999    Δικηγόρος- Νομικός Σύμβουλος    1. Συμπλήρωση άσκησης

2. Σύνταξη δικογράφων και γνωματεύσεων σε όλα τα νομικά ζητήματα
3.Προετοιμασία και αξιολόγηση νομικών εργασιών (εμπορικές συμφωνίες, ασφαλιστικά συμβόλαια)
4. Σύνταξη συμβολαίων
5.Νομική Έρευνα και προετοιμασία υποθέσεων για το δικαστήριο
6. Εμφανίσεις στο Δικαστήριο για ακροάσεις

LICA LAW PARTNER ORPHANIDES    1999    2010    Δικηγόρος-Νομικός Σύμβουλος    1.Νομικές γνωματεύσεις ιδιαίτερα σε ποινικό, αστικό και εταιρικό δίκαιο
2.Χειρισμός και σύνταξη νομικών εγγράφων στα πλαίσια διαφόρων project.

Αγγελίδης, Ιωαννίδης, Λεωνίδου Δ.Ε.Π.Ε    2010    Έως και σήμερα    Συνέταιρος- Διευθυντής- Δικηγόρος    1.Νομικές γνωματεύσεις ιδιαίτερα σε ποινικό, αστικό και εταιρικό δίκαιο
2.Χειρισμός περίπλοκων δικαστηριακών υποθέσεων ιατρικής αμέλειας, ποινικού δικαίου και τραυματισμών.
3.Χειρισμός και σύνταξη νομικών εγγράφων στα πλαίσια διαφόρων project.
4. Αντιπροσώπευση του γραφείου στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Δικηγόρων προσωπικών Τραυματισμών

 

ΠΗΓΗ: philenews