Αρχίζει από σήμερα και ολοκληρώνεται στις 8 Ιουλίου η κατάταξη στην Εθνική Φρουρά των στρατεύσιμων της κλάσης 2016 οι οποίοι θα είναι και οι πρώτοι νεοσύλλεκτοι οι οποίοι θα καταταγούν για να υπηρετήσουν 14εις μήνες στη βάση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για μείωση της στρατιωτικής θητείας.
Ταυτόχρονα με την κατάταξη όμως των νεοσυλλέκτων, το υπουργείο Άμυνας, τρέχει και τη διαδικασία ολοκλήρωσης της πρόσληψης των 3000 οι οποίοι είχαν παρουσιαστεί για υγειονομική εξέταση από 28 μέχρι 30 Ιουνίου. Με την ολοκλήρωση της άρχισε και η αξιολόγηση των 5000 και πλέων αιτήσεων έτσι ώστε να επιλεγούν οι καταλληλότεροι οι οποίοι επί της ουσίας θα κληθούν αν να συμπληρώσουν τη δύναμη της ΕΦ με τους νεοσύλλεκτους στρατιώτες. Να υπενθυμίσουμε πως. Αυτή τη στιγμή στην ΕΦ υπηρετούν δύο σειρές κλάσης Ά. Η πρώτη σειρά ολοκληρώνει τη θητεία της τώρα το καλοκαίρι αφού υπηρέτησε 24 μήνες. Σε ότι αφορά τη δεύτερη σειρά, αυτή, σύμφωνα πάντα με την απόφαση του κράτους θα ολοκληρώσει της στρατιωτικές της θητείες ενωρίτερα και συγκεκριμένα τον ερχόμενο χειμώνα.
Σε πρόσφατη ανακοίνωση του, το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι για κατάταξη έχουν κληθεί οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2016, καθώς και όσοι έχουν υποχρέωση θητείας στην Εθνική Φρουρά, στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι στις κλάσεις 1989 έως και 2015.
Οι αναφερόμενοι στρατεύσιμοι έχουν υποχρέωση να καταταγούν με τη 2016 Β ΕΣΣΟ, σήμερα 1 Ιουλίου στο ΚΕΝ Λάρνακας, και από τις 4 έως και 8 Ιουλίου στα ΚΕΝ Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου οι λοιπές κατηγορίες στρατευσίμων.
Οι στρατεύσιμοι πρέπει να προσέρχονται για κατάταξη την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα και απαραίτητα να φέρουν μαζί τους το σημείωμα πρόσκλησης που τους έχει σταλεί ή επιδοθεί από τα Στρατολογικά Γραφεία, το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία τους καθώς και το προσωρινό απολυτήριο τους.

Αυτούσια η ανακοίνωση
Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι με Απόφαση του Υπουργού Άμυνας που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4718 /28.4.2016, έχουν κληθεί για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά από 1 έως 8 Ιουλίου 2016 οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2016 (γεννηθέντες από 1η Ιανουαρίου 1998 έως και 31 Δεκεμβρίου 1998) καθώς και όσοι έχουν υποχρέωση θητείας στην Εθνική Φρουρά, στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι που ανήκουν στις κλάσεις 1989 έως και 2015 (γεννηθέντες τα έτη 1971 έως και 1997).

2. Οι αναφερόμενοι στρατεύσιμοι έχουν υποχρέωση να καταταγούν με τη 2016Β΄ Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), την 1 Ιουλίου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λάρνακας οι εξ αναβολής υγείας στρατεύσιμοι και από την 4 έως και 8 Ιουλίου στα ΚΕΝ Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου οι λοιπές κατηγορίες στρατευσίμων.

3. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1989 και νεότερων, οι οποίοι απολύθηκαν προσωρινά από την Εθνική Φρουρά για οποιονδήποτε λόγο μετά τη συμπλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης και των οποίων η νόμιμη παραμονή τους εκτός των τάξεων της Εθνικής Φρουράς έληξε πριν το 2016 ή θα λήξει εντός του 2016, υποχρεούνται σε επανακατάταξη την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της νόμιμης παραμονής τους εκτός της Εθνικής Φρουράς, στις Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν.

4. Οι στρατεύσιμοι που απολύθηκαν προσωρινά ή οριστικά επειδή κρίθηκαν ακατάλληλοι για στράτευση, μετά τη συμπλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης, εφόσον κριθούν κατόπιν παραπομπής τους στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, ικανοί για εκπλήρωση θητείας, να επανακατατάσσονται στις Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν, εντός δεκαημέρου από την έκδοση της σχετικής γνωμάτευσης με μέριμνα των αρμόδιων Στρατολογικών Γραφείων.\

5. Όσοι στρατεύσιμοι της κατηγορίας των παραγράφων 3 και 4 της παρούσης, δεν επανακατατάχθηκαν στις Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν την ημερομηνία που όφειλαν και έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι υποχρεούνται εκ νέου σε κατάταξη στις 4 Ιουλίου 2016, στις ίδιες ως άνω Μονάδες.

6. Οι στρατεύσιμοι που ανήκουν στην κλάση 2017 (γεννηθέντες το έτος 1999) και επιθυμούν να καταταγούν ως εθελοντές, απαιτείται σε κάθε περίπτωση να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία της κατάταξής τους το 17ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν προηγουμένως εφοδιασθεί με σημείωμα πρόσκλησης από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, αφού υποβάλουν έγγραφη δήλωση της επιθυμίας τους με τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα τους.

7. Οι στρατεύσιμοι πρέπει να προσέρχονται για κατάταξη την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα και απαραίτητα να φέρουν μαζί τους το σημείωμα πρόσκλησης που τους έχει σταλεί ή επιδοθεί από τα Στρατολογικά Γραφεία, το δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία τους καθώς και το προσωρινό απολυτήριο τους (για όσους απολύθηκαν προσωρινά κατά το παρελθόν).

8. Οι συμμετέχοντες σε επίσημους διεθνείς διαγωνισμούς γνώσεων ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις ή σε διεθνείς διοργανώσεις εκπροσωπώντας τη Δημοκρατία εντός του Ιουλίου 2016, κατ΄ εξαίρεση δύνανται να καταταγούν στο ΚΕΝ Λάρνακας στις 04 Ιουλίου 2016. Για να καταστεί δυνατή η κατάταξή τους πρέπει προηγουμένως να προσκομίσουν στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία σχετική βεβαίωση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού κατά περίπτωση, για να εφοδιαστούν με το ανάλογο Σημείωμα Πρόσκλησης.

9. Όσοι στρατεύσιμοι κατατάσσονται μετά τις 15 Ιουλίου 2016 δεν θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες για Επιλογή Υποψηφίων Βαθμοφόρων (ΥΕΑ – Υπξκοί) και ειδικών Δυνάμεων.

ΠΗΓΗ: reporter.com.cy