Οι αρχές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου αποφάσισαν να δώσουν παράταση για την περίοδο υποβολής αιτήσεων στα εξ αποστάσεως προγράμματα Θεματικών Ενοτήτων προπτυχιακού επιπέδου και κατάρτισης των Εθνοφρουρών μέχρι την Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015.

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις 18 Θεματικές Ενότητες προπτυχιακού επιπέδου και για τα δύο Προγράμματα Κατάρτισης(Εισαγωγή στα social media και Social Media στην ενημέρωση) που προσφέρονται για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 γίνεται μέσω του portal.ouc.ac.cy Οι Εθνοφρουροί που θα υποβάλουν αίτηση θα τύχουν ενημέρωσης από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, ώστε να προχωρήσουν σε εγγραφές μέχρι τις 25 Αυγούστου.

Οι Θεματικές Ενότητες προπτυχιακού επιπέδου ενδιαφέρουν όσους Εθνοφρουρούς θα συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους μετά το πέρας της στρατιωτικής τους θητείας σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Κύπρο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, τα προγράμματα κατάρτισης αφορούν Εθνοφρουρούς που επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιημένα προσόντα, ώστε να έχουν καλύτερες προοπτικές ένταξης στην αγορά εργασίας. Η συμμετοχή των Εθνοφρουρών στα προαναφερθέντα προγράμματα για το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016 δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνσή τους, καθώς το σχετικό διαχειριστικό κόστος θα καλυφθεί από τα Υπουργεία Άμυνας και Παιδείας & Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των Θεματικών Ενοτήτων προπτυχιακού επιπέδου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/otherprograms/army, ενώ για τα προγράμματα κατάρτισης στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/cert/sms/seminars

Μπορούν επίσης να επικοινωνούν στο 22411600 / 22411659 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο admissions@ouc.ac.cy