Η Εθνική Διακλαδική Άσκηση της Εθνικής Φρουράς με την επωνυμία «ΝΙΚΗΤΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 2018» ολοκληρώθηκε την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018.

Σκοπός της άσκησης ήταν η διατήρηση και επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων με την ανάλογη εκπαίδευση του προσωπικού επί ρεαλιστικής βάσης, σε θέματα που αφορούν στις διαδικασίες Κλαδικών (Combined) και Διακλαδικών (Joint) λειτουργιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης συμβατικών και ασύμμετρων απειλών.

Η σχεδίαση και εκτέλεση της άσκησης βασίστηκε στην πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων επιχειρησιακής σχεδίασης και ελέγχου καθώς και των αντίστοιχων συλλογής, ανάλυσης και διανομής πληροφοριών και εκτιμήσεων, ενώ σημαίνοντα ρόλο στην επιτυχία της αποτέλεσε η αξιοποίηση της γνώσης και των εμπειριών των στελεχών της ΕΦ.

Η άσκηση περιελάμβανε συνδυασμό επιχειρήσεων στα τρία επίπεδα του επιχειρησιακού περιβάλλοντος (ξηρά, θάλασσα και αέρα) καθώς και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων στην Άμυνα, Υπηρεσιών και Φορέων της Δημοκρατίας.


Επιπλέον, εξετάστηκαν σενάρια που αφορούσαν την Επιστράτευση, την Υποστήριξη από πλευράς Διοικητικής Μέριμνας, τις διαδικασίες Ελέγχου Κυκλοφορίας, την Αεράμυνα καθώς και την ευρύτερη συνεργασία της Εθνικής Φρουράς με τις άλλες υπηρεσίες της Δημοκρατίας.

Η Ιεραρχία της Εθνικής Φρουράς με την υποστήριξη του Διευθύνοντος Επιτελείου της Άσκησης, επισκέφθηκαν τις περιοχές των ασκήσεων όπου παρακολούθησαν, εκ του σύνεγγυς, το σύνολο των δραστηριοτήτων που εντάσσονταν στο πλαίσιο της άσκησης. Κατά τις επισκέψεις τους, διαπίστωσαν τον βαθμό ετοιμότητας και το επίπεδο της μαχητικής ικανότητας της Δύναμης καθώς και την πρόοδο προσαρμογής της Εθνικής Φρουράς στο πλαίσιο του προγράμματος της μετεξέλιξής της.

Ο Αρχηγός της ΕΦ, εξέφρασε την ευαρέσκειά του προς το προσωπικό, επισημαίνοντας ότι η λεπτομερής, παραγωγική και αποτελεσματική επιτελική εργασία των συμμετεχόντων, σε συνδυασμό με την ακρίβεια των ενεργειών και το συντονισμό των τμημάτων, κατέδειξαν το υψηλό ηθικό, το επίπεδο πειθαρχίας και αφοσίωσης του προσωπικού στην υλοποίηση της αποστολής, προβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Εθνικής Φρουράς.

Πηγή : ΓΕΕΦ