Οι στρατεύσιμοι που θα επανακαταταγούν με την 2020 ΕΣΣΟ μετά από αναβολή στράτευσης για λόγους υγείας, παρακαλούνται όπως παρουσιαστούν απευθείας στο ΚΕΝ Λάρνακας την 10 Ιουλ 2020, προσκομίζοντας μαζί τους ταυτότητα και πρόσφατα ιατρικά πιστοποιητικά (όχι πέραν των τριών μηνών).

Ώρες προσέλευσης επανακαταταγέντων στο ΚΕΝ Λάρνακας, όπως παρακάτω:

α.   Όσων τα επώνυμα αρχίζουν από Α έως Θ, στις 08:00Ω.

β.   Όσων τα επώνυμα αρχίζουν από Ι έως Π, στις 10:00Ω.

γ.   Όσων τα επώνυμα αρχίζουν από Ρ έως Ω, στις 12:00Ω.

 Οι πρωτόκλητοι στρατεύσιμοι της 2020 ΕΣΣΟ, που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας (συμπεριλαμβανομένων και των ψυχιατρικών προβλημάτων) για την αποφυγή συνωστισμού και σύντομη διεκπεραίωση της διαδικασίας υγειονομικής εξέτασής κρίσης της Σωματικής Ικανότητας τους, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρουσιαστούν στο 106 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκστρατείας (106 ΣΝΕ – Στρατόπεδο ΒΜΗ, Λευκωσία) την 02,03,06 και 07 Ιουλ 2020, προσκομίζοντας το Δελτίο Ταυτότητας τους, κατόπιν διευθέτησης ραντεβού στο τηλέφωνο 22414950 για τα ψυχιατρικά περιστατικά και στο τηλέφωνο 22417448 για τα μη ψυχιατρικά περιστατικά.

Τονίζεται ότι η ως ανωτέρω προεξέταση τους, δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση τους να καταταγούν στην ΕΦ, στο ΚΕΝ την ημερομηνία που καθορίζεται στο Σημείωμα Πρόσκλησής τους.

Οι πρωτόκλητοι στρατεύσιμοι της 2020 ΕΣΣΟ, εκτός από το Δελτίο Ταυτότητας, να προσκομίζουν οπωσδήποτε το Σημείωμα Πρόσκλησής τους και Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ) από το οικείο Στρατολογικό Γραφείο, καθώς επίσης και πρόσφατες ιατρικές γνωματεύσεις και εργαστηριακές εξετάσεις που αποδεικνύουν τη νόσο τους (όχι πέραν των τριών μηνών), από τους θεράποντες ιατρούς τους.

Επιπλέον οι πρωτόκλητοι στρατεύσιμοι της 2020 ΕΣΣΟ, δύναται να επισκέπτονται τις κατά τόπους Τράπεζες Αίματος, ανάλογα του τόπου διαμονής τους, για προσδιορισμό της ομάδας αίματος τους δωρεάν, προ της ημερομηνίας κατάταξής τους, επιδεικνύοντας την πολιτική τους ταυτότητα και το σημείωμα πρόσκλησης. Κατά   την   ημέρα   κατάταξής  τους στα ΚΕΝ να προσκομίζουν τη βεβαίωση για την ομάδα αίματος τους, την οποία  και θα εξασφαλίζουν από την Τράπεζα Αίματος.

Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης της μετάδοσης του covid -19, κατά την υγειονομική εξέταση των στρατευσίμων δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε συνοδούς, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, που το επιβάλει η κατάσταση υγείας τους.

Πλέον των ανωτέρω υπενθυμίζεται, ότι όσοι πρωτόκλητοι στρατεύσιμοι έχουν προβλήματα υγείας, τα οποία δεν τους επιτρέπουν την αυτοπρόσωπη παρουσία στις υγειονομικές επιτροπές, δύναται να υποβάλουν αίτηση προσκομίζοντας ιατρική έκθεση για εξέταση τους χωρίς την παρουσία τους, στο οικείο στρατολογικό γραφείο. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης, τα υποδείγματα απαιτούμενων εγγράφων καθώς και οι παθήσεις που δικαιολογούν την άνευ αυτοπρόσωπη παρουσία τους προβλέπονται στην υπ. Αριθμό 8 Υπουργική Απόφαση της 15ης Μαϊ 2020.