Νέες ρυθμίσεις για απαλλαγή στρατευσίμων με αναπηρίες για αποφυγή ταλαιπωρίας και διευκόλυνση των οικογενειών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας.
 Συγκεκριμένα, σε σημερινή ανακοίνωση το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι κατόπιν τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με την διαδικασία απαλλαγής στράτευσης των ατόμων με σοβαρές παθήσεις, η αίτηση για εξέταση χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του στρατεύσιμου μπορεί να υποβάλλεται πλέον  και  μέσω των διευθύνσεων των Σχολείων (αντί μόνο από τα ίδια τα άτομα ή τις οικογένειές τους).

«Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση του ιατρού της Σχολικής Μονάδας που φοιτά ο μαθητής και η οποία θα βεβαιώνει, με βάση τα ιατρικά πιστοποιητικά του ατομικού του φακέλου, ότι η πάθηση του ανήκει στις κατηγορίες του Πίνακα Νοσημάτων Παθήσεων και Βλαβών Υγείας. Με τις ρυθμίσεις αυτές επιτυγχάνεται η διευκόλυνση των ίδιων των ατόμων και των οικογενειών τους και η αποφυγή αχρείαστης ταλαιπωρίας», προστίθεται.

Επίσης, στην ανακοίνωση του ΥΠΑΜ σημειώνεται ότι στην υπ’αριθ.8 Απόφαση του Υπουργού Άμυνας καθορίζονται οι  λοιπές λεπτομέρειες της διαδικασίας η οποία ακολουθείται για την εξέταση σωματικής ικανότητας χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία των προσώπων που καλούνται για κατάταξη ή επανακατάταξη ή που εκπληρώνουν στρατιωτική υπηρεσία στη Δύναμη ανάλογα με την περίπτωση και τα οποία για λόγους υγείας αδυνατούν να μετακινηθούν και παρουσιασθούν στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.

(ΚΥΠΕ/ΚΣΤ/ΓΒΑ)