Το Υπουργείο Άμυνας, ανακοινώνει την έναρξη διαγωνισμού για πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) στην Εθνική Φρουρά. 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 07 έως 23 Δεκεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, θα πρέπει να συμπληρώσουν κατάλληλα τη σχετική Αίτηση, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί από τους ίδιους τους αιτητές ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, στα Επαρχιακά Στρατολογικά Γραφεία ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) Αμμοχώστου (Παραλιμνίου), Πελενδρίου και Πόλεως Χρυσοχούς. Επίσης, οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Επαρχιακά Στρατολογικά Γραφεία.

Τονίζεται ότι κατά την παρουσίαση του ιδίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, θα πρέπει να προσκομίζεται η ταυτότητα, έτσι ώστε να είναι κατορθωτή η ταυτοποίηση του ατόμου.

Στην αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτονται τα πιο κάτω πιστοποιητικά, όπως καθορίζονται στο έντυπο της αίτησης:

 • Αντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Ταυτότητας (το δελτίο ταυτότητας θα πρέπει να παρουσιάζεται για έλεγχο).
 • Αντίγραφο Απολυτηρίου Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (μόνο για τους απόφοιτους αναγνωρισμένων ξενόγλωσσων Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης), με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που έχει καθορίσει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (βλ. Εγκύκλιο με Αρ. 256, ημερ. 15.10.2019).

Ακολούθως οι υποψήφιοι/ες θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και SMS για την Υγειονομική Εξέταση, την Αθλητική Δοκιμασία και τη Στρατιωτική Δοκιμασία.

Κατά την Υγειονομική Εξέταση, η έναρξη της οποίας προγραμματίζεται περί τα τέλη Ιανουαρίου, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν τα παρακάτω:

 • Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη και γενική ούρων.
 • Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού.
 • Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού.
 • Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακουόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού.
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα, με γνωμάτευση ιατρού στην οποία να αναφέρεται ότι ο/η υποψήφιος/α δύναται να συμμετάσχει στην Αθλητική Δοκιμασία και στη Στρατιωτική Δοκιμασία.
 • Ψυχιατρική γνωμάτευση στην οποία να αναφέρεται ότι ο/η υποψήφιος/α δεν πάσχει από ενεργό ψυχική νόσο.
 • Ιατρική βεβαίωση από γυναικολόγο (μόνο για γυναίκες υποψήφιες) ότι η υποψήφια δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα γυναικολογικής φύσης.

Για την υποβολή των αιτήσεων ή για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα Επαρχιακά Στρατολογικά Γραφεία (Δευτέρα – Παρασκευή, 8:00 π.μ. – 1:30 μ.μ.), ως πιο κάτω:

Στρατολογικό Γραφείο Λευκωσίας – Κερύνειας – Μόρφου

 • Διεύθυνση: Διογένους 1, Κτίριο «Φιλελεύθερος», Έγκωμη, Τ.Κ. 2404, Λευκωσία
 • Τηλ.: 22417130, 22417134, 22417136
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sglsia@cytanet.com.cy

Στρατολογικό Γραφείο Αμμοχώστου – Λάρνακας

 • Διεύθυνση: Λεωφόρος Χριστόφορου Χριστοφίδη (πρώην Αρτέμιδος), Περιοχή Αλυκής, Στρατόπεδο «Α. Σουρουκλή», Τ.Κ. 6021, Λάρνακα
 • Τηλ.: 24411300, 24411303
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sglkas.am@cytanet.com.cy

Στρατολογικό Γραφείο Λεμεσού

 • Διεύθυνση: Αγίας Φυλάξεως και Αθ. Τσακάλωφ 168 – 1ος όροφος, Οίκημα TCI, Αγία Φύλα, Λεμεσός
 • Τηλ.: 25413366, 25413367
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sglsou@cytanet.com.cy

Στρατολογικό Γραφείο Πάφου

 • Διεύθυνση: Νέα Κυβερνητικά Κτίρια Πάφου (Κτίριο Ά), Τ.Κ.8011, Πάφος
 • Τηλ.: 25413916, 25413949, 26933270
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sgpafou@cytanet.com.cy

 

Πηγή: philenews