Τεράστια μείωση των αναβολών που παραχωρούνται στην Εθνική Φρουρά για ψυχικά-ψυχιατρικά νοσήματα αποκαλύπτουν τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με τα οποία οι λιγότερες αναβολές κατά τα τελευταία 13 χρόνια δόθηκαν στην κατάταξη των στρατεύσιμων της 2018 Β’ ΕΣΣΟ που πραγματοποιήθηκε πριν έναν μήνα. Συγκεκριμένα, ανέρχονται μόλις στις 26 αναβολές σε σύγκριση με 296 αναβολές που δόθηκαν στην κατάταξη της 2006 Β’ ΕΣΣΟ. 

Η μείωση των αναβολών για ψυχικά-ψυχιατρικά νοσήματα αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση της στρατιωτικής θητείας στους 14 μήνες, καθώς και στις ρυθμίσεις που προωθήθηκαν για κάλυψη των νομοθετικών κενών – παραθυράκια που επέτρεπαν σε επιτήδειους να φυγοστρατούν προφασιζόμενοι διάφορα ψυχολογικά ή και ψυχιατρικά προβλήματα. Ακόμη και όσοι στρατεύσιμοι κρίθηκαν στο παρελθόν ως ακατάλληλοι για στράτευση και έλαβαν προσωρινό απολυτήριο, καλούνται σταδιακά για υγειονομική επανεξέταση. Όπως μας λέχθηκε αρμοδίως, υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις όπου κρίθηκαν ικανοί για στράτευση και κλήθηκαν να υπηρετήσουν.

Η ειδική επιτροπή 

Μόλις τον περασμένο μήνα η Βουλή προέβη σε άλλη μια νομοθετική ρύθμιση, κατόπιν νομοσχεδίου που κατέθεσε ο υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης, με στόχο να περιορίσει ακόμη περισσότερο τους επιτήδειους που επικαλούνται ψυχικά και ψυχιατρικά νοσήματα, καθώς και αδυναμία προσαρμογής στο στρατιωτικό περιβάλλον προκειμένου να αποφύγουν την στράτευσή τους. Συγκεκριμένα, θεσμοθετήθηκε νέα υγειονομική επιτροπή, η Επιτροπή Εξέτασης Ψυχικής Ικανότητας στην οποία θα συμμετέχουν και ιδιώτες ιατροί. Η εν λόγω επιτροπή, που βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της σύστασης, θα περνά από κόσκινο όσους επικαλούνται ψυχικά-ψυχιατρικά νοσήματα. Στόχος, όπως μας λέχθηκε από το υπουργείο Άμυνας, είναι να χορηγούνται από επαγγελματική επιτροπή απαλλαγές ή αναβολές σε όσους πραγματικά αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχικά-ψυχιατρικά νοσήματα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς την Πολιτεία. Ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο και το αίσθημα της ισότιμης αντιμετώπισης των πολιτών. Το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας ετοιμάστηκε κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και την Ψυχιατρική Εταιρεία Κύπρου. Η υπό αναφορά επιτροπή θα διορίζεται από τον υπουργό Άμυνας και, όπως επισημαίνεται στο νομοσχέδιο, θα ενισχύσει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των αποφάσεών της εφόσον αυτές θα αποτελούν αποφάσεις ενός πολυμελούς οργάνου εμπειρογνωμόνων και όχι απλά υιοθέτηση της γνωμάτευσης ενός και μόνο ψυχίατρου, όπως γινόταν όλα αυτά τα χρόνια.

Το νομοσχέδιο προέβλεπε, συγκεκριμένα, όπως την Επιτροπή Εξέτασης Ψυχικής Ικανότητας αποτελούν τρεις ψυχίατροι και δύο ψυχολόγοι ή εργοθεραπευτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, τον περασμένο Ιούνιο, στην Επιτροπή Άμυνας της Βουλής αποφασίστηκε όπως στο παρόν στάδιο ψηφιστεί μόνο το μέρος του νομοσχεδίου που αφορά τη θεσμοθέτηση της Επιτροπής Εξέτασης Ψυχικής Ικανότητας και τον τρόπο λειτουργίας της, με τους βουλευτές, ωστόσο, να διαφοροποιούν τη σύνθεσή της. Ειδικότερα, αποφάσισαν όπως η εν λόγω επιτροπή είναι τριμελής αντί πενταμελής και αποτελείται μόνο από ψυχιάτρους του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα ή του Υγειονομικού Σώματος της Ε.Φ. Αφήνοντας έτσι εκτός τους ψυχολόγους και τους εργοθεραπευτές. Παράλληλα, οι βουλευτές περιέλαβαν πρόνοια στο νομοσχέδιο, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος τής εν λόγω επιτροπής έχει γνωμοδοτήσει προηγουμένως για πρόσωπο το οποίο παραπέμφθηκε για εξέταση ή επανεξέταση σε αυτή να εξαιρείται από τη διαδικασία εξέτασης ή επανεξέτασής του.

Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο

Οι βουλευτές αποφάσισαν ότι θα συνεχίσει η συζήτησή τους ενώπιον της Επιτροπής Άμυνας σε μεταγενέστερο στάδιο, για τις υπόλοιπες πρόνοιες του νομοσχεδίου. Μεταξύ αυτών και οι ακόλουθες τρεις σημαντικές πρόνοιες, οι οποίες προβλέπουν τα εξής:

* Τροποποίηση της σύνθεσης της πρώτης υγειονομικής επιτροπής, της Επιτροπής Κατάταξης, που εξετάζει τους στρατεύσιμους που προσέρχονται για κατάταξη στην Ε.Φ. προκειμένου να ενισχυθεί με ιατρικό προσωπικό. Η συγκεκριμένη επιτροπή είναι τριμελής και με την τροποποίηση που προτείνεται, τα δύο από τα μέλη της θα είναι ιατροί αντί ενός που προβλέπεται σήμερα.

* Κατάργηση της δυνατότητας χορήγησης προσωρινού απολυτηρίου σε όσους κρίνονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ως ακατάλληλοι για στράτευση (Ι-5) για λόγους υγείας. Όλοι οι απολυθέντες για τον συγκεκριμένο λόγο από την Ε.Φ. θα λαμβάνουν οριστικό απολυτήριο. Οι προσωρινά απολυθέντες που κρίθηκαν ως ακατάλληλοι για στράτευση στο παρελθόν θα λογίζεται ότι απολύθηκαν οριστικά από την Ε.Φ.

* Την εισαγωγή διατάξεων για την εκπλήρωση της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας εκτός από τις μονάδες της Ε.Φ., στο υπουργείο Άμυνας και σε υπηρεσίες του όπως είναι το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και η Κεντρική Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε θέματα ασφάλειας και λειτουργίας τους. Εν ολίγοις, θα μπορούν και κληρωτοί να υπηρετούν στο υπουργείο Άμυνας και σε υπηρεσίες του.

Πηγή : philenews