Τη μείωση της στρατιωτικής θητείας από 24 σε 14 μήνες ψήφισε η ολομέλεια της Βουλής.

Υπέρ τάχθηκαν 48  βουλευτές ενώ υπήρξαν και δύο αποχές, βουλευτών της Συμμαχίας Πολιτών.

Ψηφίστηκε επίσης τροπολογία της ΕΔΕΚ ότι την ευθύνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας την έχει το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το ΡΙΚ.


Η Βουλή ψήφισε σήμερα σε νόμο τη μείωση της διάρκειας της πλήρους στρατιωτικής θητείας.

Οι βουλευτές, με 48 ψήφους υπέρ και δύο αποχές (Αννα Θεολόγου και Παύλος Μυλωνάς από Συμμαχία Πολιτών), ψήφισαν σε νόμο νομοσχέδιο για μείωση της στρατιωτικής θητείας από 24 σε 14 μήνες.

Ο περί Εθνικής Φρουράς τροποποιητικός νόμος του 2016 αφορά μείωση της διάρκειας της πλήρους στρατιωτικής θητείας από 24 μήνες σε 14 και τροποποίηση ορισμένων συναφών διατάξεών του για σκοπούς εναρμόνισης των προνοιών του με τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2016.

Επιπρόσθετα, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την πρόσληψη 3.000 συμβασιούχων οπλιτών στην Εθνική Φρουρά.

Ψηφίστηκε επίσης η τροπολογία της ΕΔΕΚ ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει αναλογικά για οποιεσδήποτε συνεπακόλουθες στρατιωτικές μεταβολές συνεπάγεται η μείωση της διάρκειας της υποχρέωσης θητείας.

ΠΗΓΗ: i-eidisi.com