Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι με Απόφαση του Υπουργού Άμυνας που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας έχουν κληθεί για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά από 30 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου 2017 οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2017 (γεννηθέντες από 1η Ιανουαρίου 1999 έως και 31 Δεκεμβρίου 1999) καθώς και όσοι έχουν υποχρέωση θητείας στην Εθνική Φρουρά, που ανήκουν στις κλάσεις 1990 έως και 2016 (γεννηθέντες τα έτη 1972 έως και 1998).

Σημειώνεται ότι η πλήρης στρατιωτική θητεία όσων ανήκουν σε προηγούμενες κλάσεις μειώνεται σε 14 μήνες, εφόσον καταταγούν για εκπλήρωση ή επανακαταταγούν για συμπλήρωση της υποχρέωσης θητείας τους στη Δύναμη μέχρι το μήνα Ιούλιο του έτους 2019 συμπεριλαμβανομένου, διαφορετικά θα υπέχουν υποχρέωση θητείας 18 μηνών. Για σκοπούς υπολογισμού της διάρκειας θητείας την οποία θα έχει υποχρέωση επανακαταταγείς στρατεύσιμος θα αφαιρείται ο χρόνος που έχει εκπληρώσει πριν την προσωρινή απόλυση του.

Ανακοινώνεται επίσης ότι για πρώτη φορά φέτος θα υπάρχει δυνατότητα χορήγησης βασικών ειδών ιματισμού και υπόδησης πριν από την κατάταξη, σε όσους το επιθυμούν, για σκοπούς αποφυγής άσκοπων και περιττών εξόδων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση των υλικών είναι η προσωπική παρουσία του νεοσύλλεκτου οπλίτη με επίδειξη του Σημειώματος Κατάταξης και της Πολιτικής του Ταυτότητάς. Για την παραλαβή των υλικών θα λειτουργήσουν ειδικά συνεργεία στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) και στο Στρατόπεδο Χρίστου Σαμάρα στην Λευκωσία. Οι στρατεύσιμοι θα ενημερωθούν αναλυτικά ταχυδρομικώς για όλες τις σχετικές λεπτομέρειες.

Οι στρατεύσιμοι πρέπει να προσέλθουν για κατάταξη στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα και απαραίτητα να φέρουν μαζί τους το σημείωμα πρόσκλησης που τους έχει σταλεί ή επιδοθεί από τα Στρατολογικά Γραφεία, το δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία τους. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου, άδεια οδηγού ΙΧ οχήματος, συμπληρωμένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Κοινοτάρχη ή ΠΟΠ/ΠΟΠΟ, οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που θα τους επιφέρει μόρια με βάση το σχετικό έντυπο μοριοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την κατάταξη στην Εθνική Φρουρά της 2017 Β΄/Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), οι στρατεύσιμοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΕΦ (τηλ. 22417121, 22417124, 22417125) ή στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία, που είναι τα ακόλουθα :

1. Το Στρατολογικό Γραφείο Λευκωσίας και Κερύνειας – Μόρφου (τηλ.: 22515260, 22515238, 22417130, 22417131).
2. Το Στρατολογικό Γραφείο Λεμεσού (τηλ.: 25369850, 25413367, 25342382).
3. Το Στρατολογικό Γραφείο Αμμοχώστου – Λάρνακας (τηλ.: 24625376, 24411300, 24411302).
4. Το Στρατολογικό Γραφείο Πάφου (τηλ.: 25413949, 25413916, 26933270).


H περίοδος καταταγής νεοσύλλεκτω στην Εθνική Φρουρά πλησιάζει. Οι στρατεύσιμοι έχουν υποχρέωση να καταταγούν στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου την 30η Ιουνίου 2017 και από 3 έως 7 Ιουλίου 2017, ως ακολούθως:

Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λάρνακας:

30 Ιουνίου 2017:

Οι προερχόμενοι από αναβολή για λόγους υγείας, των κλάσεων 1990 και νεότερων που γεννήθηκαν σε οποιαδήποτε επαρχία καθώς και οι γεννηθέντες στο εξωτερικό και δεν έχουν περατώσει τη βασική τους εκπαίδευση.

3 Ιουλίου 2017:

Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λάρνακας καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2017, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Ρ,Σ,Τ,Υ,Φ,Χ,Ψ και Ω εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και διαμέρισμα της κλάσης 2017, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Π, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
Οι εθελοντές της κλάσης 2018 που γεννήθηκαν στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και διαμέρισμα.

4 Ιουλίου 2017:

Οι γεννηθέντες στην επαρχία Αμμοχώστου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία της κλάσης 2017, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α έως και Ω, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία της κλάσης 2016 εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και διαμέρισμα, της κλάσης 2017, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Σ εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

5 Ιουλίου 2016:

Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2017, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Κ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2017, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο και Π, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

6 Ιουλίου 2017:

Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, των κλάσεων 2015 και προηγούμενων, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2017, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α,Β,Γ και Δ εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2017, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Λ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

7 Ιουλίου 2017:

Οι γεννηθέντες στην επαρχία Αμμοχώστου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στη εν λόγω επαρχία, των κλάσεων 2015 και προηγούμενων, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
Οι εθελοντές της κλάσης 2018 που γεννήθηκαν στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες.
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Αμμοχώστου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία και στο εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2016, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και διαμέρισμα, της κλάσης 2017, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Μ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λεμεσού:

3 Ιουλίου 2017:

Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2017, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ και Δ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

4 Ιουλίου 2017:

Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2017, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Σ,Υ και Φ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2016 εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

5 Ιουλίου 2017:

Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2017, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Κ και Ν, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

6 Ιουλίου 2017:

Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2017, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ, Ξ, Ο και Ψ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

7 Ιουλίου 2017:

Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2017, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ι, Λ, Ρ, Τ και Ω, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
Οι εθελοντές της κλάσης 2018 που γεννήθηκαν στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία.

Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Πάφου:

3 Ιουλίου 2017:

Οι γεννηθέντες στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2017, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α έως και Ω, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2016, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες, των κλάσεων 2015 και προηγούμενων, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

4 Ιουλίου 2017:

Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και διαμέρισμα, της κλάσης 2016, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2017, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Χ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

5 Ιουλίου 2017:

Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και στο διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και διαμέρισμα, της κλάσης 2017, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α,Β,Ε και Χ εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία της κλάσης 2017, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Π, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

6 Ιουλίου 2017:

Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και στο διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και διαμέρισμα, της κλάσης 2017, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Δ,Ζ,Η,Θ,Ι,Ν και Τ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και στο διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και διαμέρισμα των κλάσεων 2015 και προηγούμενων, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

7 Ιουλίου 2017:

Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και στο διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και διαμέρισμα, της κλάσης 2017, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Γ,Ξ,Ο,Ρ,Υ,Φ,Ψ και Ω, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2017, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ε,Ζ,Η και Θ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
Οι εθελοντές της κλάσης 2018 που γεννήθηκαν στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία.

Τι θα πρέπει να προσκομίσουν οι νεοσύλλεκτοι

Οι στρατεύσιμοι πρέπει να προσέρχονται για κατάταξη την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα και απαραίτητα να φέρουν μαζί τους:

Το σημείωμα πρόσκλησης που θα τους σταλεί ή θα τους επιδοθεί από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
Το δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία τους.
Αποδεικτικά περί των γραμματικών ή των τεχνικών γνώσεών τους.

Οι στρατεύσιμοι που έχουν λόγους να τύχουν αναβολής κατάταξης ή να απαλλαγούν από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, πρέπει να υποβάλουν, το συντομότερο, τα σχετικά δικαιολογητικά στα Στρατολογικά Γραφεία του τόπου διαμονής τους, προκειμένου να εξετασθεί έγκαιρα αν δικαιούνται ή όχι σχετικό ευεργέτημα.

Οι πρωτόκλητοι στρατεύσιμοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας μπορούν, εφόσον επιθυμούν, μετά από αίτημα τους στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο προσκομίζοντας επίσημα δικαιολογητικά της πάθησης τους, να εξετάζονται από στρατιωτικό ιατρό του 106 ΣΝΕ, βάση προγράμματος που θα εκδώσει η Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΕΦ πριν την κατάταξή τους.

Οι στρατεύσιμοι που προέρχονται από αναβολή για λόγους υγείας, μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να εξετάζονται προαιρετικά, ένα (1) μήνα πριν την κατάταξη τους από τους αρμόδιους ιατρούς της Εθνικής Φρουράς στο 106 ΣΝΕ για καλύτερη εξυπηρέτηση και αποφυγή ταλαιπωρίας.

Οι στρατεύσιμοι που επιθυμούν να υποβάλουν οποιοδήποτε αίτημα που αφορά την υποχρέωση τους για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά με την 2017Β ΕΣΣΟ θα πρέπει να το υποβάλουν στα κατά τόπους Επαρχιακά Στρατολογικά Γραφεία ή το Υπουργείο Άμυνας αναλόγως με τη περίπτωση μέχρι τις 16 Ιουνίου.