Πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο Χρ. Σαμάρα στην Αθαλάσσα η διαδικασία επιλογής των νεοσύλλεκτων οπλιτών της 2020 ΕΣΣΟ σε όπλα-σώματα, κλάδους και μονάδες της Εθνικής Φρουράς.

Η διαδικασία έγινε στην παρουσία του Υπουργού Άμυνας κ. Χαράλαμπου Πετρίδη, του Υπαρχηγού του ΓΕΕΦ αντιστράτηγου Κώστα Χρυσηλίου και μελών της Kοινοβουλευτικής Eπιτροπής Άμυνας.

Η διαδικασία επιλογής των νεοσυλλέκτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση λογισμικού προγράμματος, η βάση δεδομένων του οποίου συμπληρώθηκε από τα στοιχεία που κατέθεσαν ηλεκτρονικά οι οπλίτες στην πλατφόρμα του Υπουργείου Άμυνας.

Η χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Από τα αποτελέσματα της επιλογής προκύπτει ότι το 75% των νεοσυλλέκτων τοποθετήθηκαν στην 1η φρουρά προτίμησής τους.

Τα αποτελέσματα δεν έχουν κοινοποιηθεί και έχουν διασφαλιστεί από την Επιτροπή Επιλογικής Διαδικασίας.

Οι νεοσύλλεκτοι και οι μονάδες τους θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα κατά την ημέρα κατάταξης του κάθε νεοσύλλεκτου.