Τις αλλαγές στο χρόνο υπηρεσίας των εθνοφρουρών, ανάλογα με την κλάση με την οποία κατατάχθηκαν, αποσαφηνίζει με διευκρινιστική επιστολή προς τη Βουλή, το Υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης», όσοι κατατάχθηκαν με τη 2015Α ΕΣΣΟ θα υπηρετήσουν 22 μήνες, όσοι κατατάχθηκαν με τη 2015Β ΕΣΣΟ θα υπηρετήσουν 18 μήνες και όσοι κατατάχθηκαν με τις 2016Α και 2016Β ΕΣΣΟ θα υπηρετήσουν 14 μήνες.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, η πλήρης στρατιωτική θητεία όσων ανήκουν σε κλάσεις που έχουν ήδη κληθεί και δεν υπηρετούσαν στην Εθνική Φρουρά κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης, δηλαδή την 9η Σεπτεμβρίου 2016, θα είναι 14 μήνες, εφόσον θα καταταγούν ή θα επανακαταταγούν για συμπλήρωση της θητείας τους μέχρι τον Ιούλιο του 2019 συμπεριλαμβανομένου. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπέχουν υποχρέωση θητείας 18 μηνών.

Με βάση τις διευκρινίσεις του Υπουργείου Άμυνας, την ανωτέρω μείωση δεν δικαιούνται όσοι υπηρετούσαν στην Εθνική Φρουρά κατά τη 13η Ιουνίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχετικό νομοσχέδιο, οι οποίο υπέχουν υποχρέωση θητείας ανάλογα με την ΕΣΣΟ κατάταξής τους.

Προσαύξηση για εναλλακτική θητεία

Σε ό,τι αφορά στους εθνοφρουρούς οι οποίοι κατατάχθηκαν με τις 2016Α και 2016Β ΕΣΣΟ και υπηρετούν ειδική στρατιωτική θητεία, η προσαύξηση μειώθηκε στους τέσσερις μήνες για τους υπόχρεους πλήρους θητείας, στους τρεις μήνες για τους υπόχρεους εξάμηνης ή και βραχύτερης της πλήρους θητείας και στους δυο μήνες για τους υπόχρεους στρατιωτικής υπηρεσίας μικρότερης των έξι μηνών, ενώ το ίδιο θα ισχύσει και για όσους καταταγούν με τις επόμενες ΕΣΣΟ.

Για όσους κατατάχθηκαν με τις 2016Α και 2016Β ΕΣΣΟ και υπηρετούν εναλλακτική κοινωνική θητεία, καθώς και για όσους θα καταταγούν με τις επόμενες ΕΣΣΟ, η προσαύξηση έχει μειωθεί στους πέντε μήνες για τους υπόχρεους πλήρους θητείας, στους τέσσερις μήνες για τους υπόχρεους εξάμηνης ή και βραχύτερης της πλήρους θητείας και στους τρεις μήνες για τους υπόχρεους στρατιωτικής υπηρεσίας μικρότερης των έξι μηνών.

Μειώνονται και οι άδειες

Το ΥΠΑΜ διευκρινίζει ότι σε σχέση με την κανονική άδεια ή την άδεια ανάπαυσης των εθνοφρουρών ή των αντιρρησιών συνείδησης της 2016Β, καθώς και των επόμενων ΕΣΣΟ, αυτή έχει μειωθεί από την ημερομηνία κατάταξής τους από δύο ημέρες σε μιάμιση, για κάθε πλήρη μήνα πραγματικής θητείας. Κατ’ ανάλογο τρόπο έχει μειωθεί και ο επιπλέον αριθμός ημερών κανονικής άδειας.

Η χορήγηση της κανονικής άδειας θα είναι δυνατή μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης, εφάπαξ ή τμηματικά, και μέχρι τη συμπλήρωση 12 και 5 μηνών θητείας για τους υπόχρεους πλήρους και εξάμηνης θητείας αντίστοιχα.

Όσον αφορά στους εθνοφρουρούς που σπουδάζουν και τα μαθήματά τους αρχίζουν πριν από τη συμπλήρωση της καθοριζόμενης διάρκειας θητείας τους, δικαιούνται να λάβουν κανονική άδεια μετά τη συμπλήρωση των 12 και πέντε μηνών θητείας αντίστοιχα.

Μαχαίρι και στις τιμητικές/αναρρωτικές άδειες

Η τιμητική άδεια για τη 2016Β και τις επόμενες ΕΣΣΟ μειώνεται από την ημερομηνία κατάταξης στις 10 (από 20) ημέρες για διακεκριμένες πράξεις, συμπεριλαμβανομένης άδειας τεσσάρων ημερών για τη συμπλήρωση τουλάχιστον 12 μηνών χωρίς επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής φυλάκισης.

Η αναρρωτική άδεια της 2016Β και των επόμενων ΕΣΣΟ για τους εθνοφρουρούς πλήρους θητείας μειώνεται σε 20 ημέρες για πλήρη πραγματική θητεία και για τους αντιρρησίες συνείδησης σε 27 ημέρες για 19 πλήρεις μήνες υπηρεσίας.

ΠΗΓΗ: newsbomb.com.cy