100% σε τέσσερις φρουρές, 83 % στη Λευκωσία, 10% αύξηση από πέρσι στη Λεμεσό και την Πάφο


Αναφορικά με την τοποθέτηση των νεοσυλλέκτων της 2015 Β’ ΕΣΣΟ σε Όπλα-Σώματα, Μονάδες και Ειδικότητες, το Υπουργείο Άμυνας επιθυμεί να ανακοινώσει τα ακόλουθα:

1. Η κατανομή των οπλιτών έγινε με τη χρήση λογισμικού εγκαταστημένου σε υπολογιστές με κωδικό που είχαν μόνο οι καθορισμένοι χρήστες. Οι υπολογιστές βρίσκονταν σε αίθουσα υψίστης ασφαλείας (control room), στην οποία είχε πρόσβαση μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό, το οποίο εισερχόταν με τη χρήση ηλεκτρονικής κάρτας εισόδου. Η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε χωρίς την οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση, με βάση τα μόρια και τη δήλωση φρουράς προτίμησης των οπλιτών.

2. Με βάση τα αποτελέσματα προκύπτει ότι σε τέσσερις φρουρές το ποσοστό ικανοποίησης των εθνοφρουρών αναφορικά με τη φρουρά επιθυμίας ήταν 100% ή πολύ κοντά σε αυτό. Στη Λευκωσία το ποσοστό ήταν 83,53%, στην Αμμόχωστο 79,27%, και στη Λάρνακα 78,90%.

3. Αναλυτικά τα ποσοστά ικανοποίησης κατά φρουρά επιθυμίας είναι τα ακόλουθα:
Φρουρά Κακοπετριάς 100%
Φρουρά Κλήρου 100%
Φρουρά Λάρνακας 78.90%
Φρουρά Λεμεσού 51.70%
Φρουρά Λευκωσίας 83.52%
Φρουρά Αμμοχώστου 79.27%
Φρουρά Νήσου-Κόρνου 99%
Φρουρά Πάφου 46.02%
Φρουρά Πύργου 100%.

4. Στην Πάφο και τη Λεμεσό, λόγω του μικρού αριθμού μονάδων και συνεπακόλουθα περιορισμένων αναγκών σε προσωπικό, καταγράφονται τα χαμηλότερα ποσοστά. Παρά ταύτα, το φετινό ποσοστό ικανοποίησης είναι αυξημένο κατά 10% σε σχέση με πέρσι. Έχουν επίσης δοθεί οδηγίες όπως διασφαλίζεται η μεταθεσιμότητα των συγκεκριμένων εθνοφρουρών, προκειμένου μέρος της θητείας τους να υπηρετηθεί στη φρουρά προτίμησής τους. Επιπλέον, ως αντιστάθμισμα, ιδιαίτερα για τους εθνοφρουρούς που κατοικούν σε Λεμεσό και Πάφο, με νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Άμυνας και ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή, από τον Ιανουάριο του 2015 οι οπλίτες που υπηρετούν εκτός φρουράς προτίμησης δικαιούνται να λάβουν περισσότερες μέρες αδειών.

5. Τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν σήμερα Πέμπτη στους νεοσύλλεκτους ταυτόχρονα σε όλα τα ΚΕΝ κατά το προσκλητήριο του μεσημεριανού γεύματος.