Σύμφωνα με την απόφαση, η απαλλαγή από την υποχρέωση στην θητεία θα είναι κίνητρο για να προσελκύσουν οικονομικές δραστηριότητες στην Κύπρο!

Απαλλαγή από την πρόσκληση για κατάταξη των πλοιοκτητών κυπριακής καταγωγής και των τέκνων τους αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με σχετική απόφαση που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Αυτή η εντελώς ξαφνική απόφαση του Υπουργικού δημιουργεί ερωτηματικά καθώς αφορά πολύ συγκεκριμένο τομέα επιχειρηματιών. Την ίδια ώρα που στρατιώτες έχουν ήδη καταταγεί και υπηρετούν τη θητεία τους στην ΕΦ, η Κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει απαλλαγή στους εφοπλιστές και τα παιδιά τους.

Συγκεκριμένα το Υπουργικό αποφάσισε να απαλλάξει από την πρόσκληση για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρέωση για θητεία στην Εθνική Φρουρά ενδέχεται να αποτελεί αντικίνητρο στην προσέλκυση πλοιοκτητών κυπριακής καταγωγής για την ανάπτυξη επωφελών οικονομικών δραστηριοτήτων στη Δημοκρατία.

Η απόφαση αφορά τις πιο κάτω κατηγορίες :

i) Τα πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με βεβαίωση του Τμήματος Φορολογίας της Δημοκρατίας, απαλλάσσονται από την υποχρέωση για καταβολή Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 των περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 2002 έως 2015 και είναι, σύμφωνα με βεβαίωση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, κατ΄ ωφέλιμη κυριότητα, ιδιοκτήτες πλοίων υπό κυπριακή σημαία ή ιδιοκτήτες πλοιοδιαχειριστικής εταιρείας που έχει γραφεία στην Κύπρο.

ii) Τα τέκνα των προσώπων της παραπάνω κατηγορίας.

Παράλληλα εξουσιοδότησε τον Υπουργό Άμυνας να προβεί στη δημοσίευση σχετικού διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

apofasi

Πηγή : διάλογος