Η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει με συνέπεια την υλοποίηση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχει στις σχετικές δράσεις και αποστολές της. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχει στο Συγκρότημα Μάχης «HELBROC» με κράτος ¨πλαίσιο¨ την Ελλάδα, η συγκρότηση τoυ οποίου έγινε το Νοέμβρη του 2006 με υπογραφή της σχετικής Τεχνικής Συμφωνίας από τους Υπουργούς Άμυνας της Ελλάδας, Βουλγαρίας, Κύπρου και Ρουμανίας. Στο ΣΜ διαθέτουν επίσης τμήματα η Σερβία και η Ουκρανία.

Στις 02 Σεπτεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η Επιχειρησιακή Αξιολόγηση των τμημάτων της Εθνικής Φρουράς, που συμμετέχουν στο Συγκρότημα Μάχης (ΣΜ) «HELBROC»,  με σκοπό να πιστοποιηθεί η  ετοιμότητα για ανάληψη της αποστολής τους.

Στις 03 Σεπτεμβρίου 2019, ο Διοικητής του Σ.Μ «HELBROC» Ταξίαρχος Μποσμαλής Γεώργιος, επισκέφθηκε την Κύπρο με σκοπό τη γνωριμία  με τα τμήματα.

Κατά την επίσκεψη του ο Διοικητής του Σ.Μ, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει επίδειξη των δυνατοτήτων των τμημάτων, σε σενάρια Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης και διαπίστωσε το ψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και την αρίστη τους εικόνα.

Το Συγκρότημα Μάχης «HELBROC» θα είναι σε κατάσταση ετοιμότητας το Α΄ εξάμηνο του 2020.

Πηγή : ΓΕΕΦ