Η Εθνική Φρουρά, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κοινωνικής προσφοράς της και λειτουργώντας ως αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας, συμμετείχε στην συμβολική εκδήλωση μεταφοράς βιβλίων και συγγραμμάτων της παλαιάς Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου στο νέο σύγχρονο κτήριο του Κέντρου Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ», που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018.

Στην πρωτοβουλία αυτή του Πανεπιστημίου Κύπρου, εθελοντές από όλη την Κύπρο υλοποίησαν μια ανθρώπινη αλυσίδα μήκους περίπου 5 χιλιομέτρων, μεταφέροντας χέρι-χέρι τα βιβλία, δίνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο ένα μήνυμα αναγνώρισης του βιβλίου ως ενός σημαντικού οχήματος μάθησης, ψυχαγωγίας και προσωπικής προόδου, μέσα από το οποίο προωθείται η τόσο αναγκαία υπόθεση της παιδείας και του πολιτισμού, που παραγνωρίζονται στις μέρες μας.

Η Εθνική Φρουρά, αναδεικνύοντας τον κοινωνικό της χαρακτήρα, υλοποιεί αλλά και συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες Φορέων που σκοπό έχουν την ανάδειξη «σταθερών» που συμβάλλουν στη διατήρηση και περαιτέρω αναβάθμιση του πνευματικού και πολιτιστικού υπόβαθρου των μελών της. Επιπρόσθετα, μέσα από τις ανωτέρω συνεργασίες,  καλλιεργεί στα μέλη της πνεύμα εθελοντικής συνείδησης και κοινωνικής συνέργειας προκειμένου να συμβάλλει με τον τρόπο της στην εξασφάλιση ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος για  την Πατρίδα.

Πηγή : ΓΕΕΦ