Η Εθνική Φρουρά, αναγνωρίζοντας τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και λειτουργώντας ως αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας, συμμετείχε, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κοινωνικής προσφοράς της, στην 27η Εκστρατεία Οικονομικής Ενίσχυσης και Ενημέρωσης του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ).

Η ΕΦ, αναδεικνύοντας τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα, υλοποιεί αλλά και συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες Φορέων που σκοπό έχουν την προστασία των μελών της, μέσω προγραμμάτων ενημέρωσης και πρόληψης από τις σύγχρονες μάστιγες της εποχής.

Επιπρόσθετα, μέσα από τις ανωτέρω συνεργασίες, καλλιεργεί στα μέλη της πνεύμα εθελοντικής συνείδησης και κοινωνικής συνέργειας προκειμένου να συμβάλλει με τον τρόπο της στην εξασφάλιση ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος για την Πατρίδα.

Πηγή : ΓΕΕΦ