Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, έχουν επικαιροποιήθει οι οδηγίες προς το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς σε ότι αφορά στην πιστή και αδιάλειπτη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας, όπως αυτά καθορίστηκαν από το Υπουργείο Υγείας, ιδιαίτερα σε ο,τι αφορά στη(ν):

α. Κοινωνική Αποστασιοποίηση (τουλάχιστον 2 μέτρα).
β. Υγιεινή των χεριών.
γ.  Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου από όλο το προσωπικό, σε όλους τους κλειστούς χώρους  και σε ανοικτούς χώρους (όταν είναι αδύνατη η τήρηση του μέτρου της κοινωνικής  αποστασιοποίησης).

δ. Διασφάλιση αποτελεσματικότητας χρήσης μάσκας, με:
(1) Ορθή χρήση της (κάλυψη μύτης και στόματος)
(2) Συχνό πλύσιμο των υφασμάτινων μασκών, σε θερμοκρασία 60 °c.
ε. Καλό αερισμό των χώρων και απολύμανση επιφανειών.
στ. Αποφυγή συγκεντρώσεων προσωπικού, πλην των άκρως απαραίτητων.
ζ. Τήρηση του προβλεπόμενου αριθμού προσωπικού σε εσωτερικούς-εξωτερικούς χώρους, Υπηρεσίες και Λέσχες όπως αυτός καθορίζεται στα σχετικά διατάγματα του Υπουργείου Υγείας.

Έχει επιπλέον υπενθυμίσει την ατομική ευθύνη του προσωπικού της ΕΦ όπως:

α. Συμμορφώνεται με τις οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και τη Διεύθυνση Υγειονομικού, σε ότι αφορά στα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και ατομικής προστασίας από τον κορωνοϊό και εκτός ωραρίου.

β.  Τηρείται ενήμερο για την εξέλιξη της πανδημίας και τυχόν νέες οδηγίες, όπως αυτές αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας www.pio.gov.cy/coronavirus.
Στο ίδιο πνεύμα, από τις αρχές Οκτωβρίου 2020, έχει προσαρμόσει τις παρουσιάσεις εφέδρων-εθνοφυλάκων ώστε ο αριθμός του προσωπικού που συγκεντρώνεται ταυτόχρονα να συνάδει με τις αντίστοιχες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Τέλος, ενεργοποιήθηκε η Ειδική Ομάδα Χειρισμού Κρίσεων η οποία συστάθηκε για την καθημερινή αξιολόγηση της κατάστασης και τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού στο προσωπικό της ΕΦ.