Νέο διαγωνισμό για προσλήψεις στην Εθνική Φρουρά αναμένεται να προκηρύξει το Υπουργείο Άμυνας το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου.

Οι θέσεις θα αφορούν Συμβασιούχους Οπλίτεςς, ενώ όπως όλα δείχνουν στον διαγωνισμό θα μπορούν να λάβουν μέρος και στρατιώτες της 2016 Α’ ΕΣΣΟ αλλά και γυναίκες.

Στον διαγωνισμό, όπως αναφέρει ο «Π», θα καθοριστεί εκ των προτέρων οι ανάγκες της ΕΦ για συγκεκριμένες μονάδες, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της αποχώρησης επιτυχόντων όταν γινόταν η τοποθέτησή τους σε μονάδες μακριά από την περιοχή της διαμονής τους.

Επίσης, οι όροι σε σχέση με τα προσόντα θα είναι ίδιοι με του πρώτου διαγωνισμού.