Μετά τις βουλευτικές εκλογές αναμένεται η προκήρυξη για τις προσλήψεις 3,000 επαγγελματιών οπλιτών, που θα στελεχώσουν τον κυπριακό στρατό.

Στόχος της κυβέρνησης, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, είναι να μείνουν τα θέματα άμυνας μακριά από κομματικές αντιπαραθέσεις και ως εκ τούτου, η διαδικασία των προσλήψεων θα αρχίσει μετά τις εκλογές.

Η επιλογή των οπλιτών θα γίνεται στη βάση του βαθμού του απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (λυκείου), η ύπαρξη του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για διεκδίκηση θέσης στην Εθνική Φρουρά. Στην περίπτωση ισοψηφίας (βαθμών απολυτηρίου) θα επιλέγεται ο νεαρότερος ηλικιακά. Προϋπόθεση αποτελεί επίσης, οι διεκδικούντες να ήταν στη στρατιωτική τους θητεία Ι (γιώτα)1 ή Ι(γιώτα)2. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι επίσης κάτω των 32 ετών.

Αφού γίνει η επιλογή και η πρόσληψη, οι επαγγελματίες οπλίτες θα τύχουν ταχύρυθμης εκπαίδευσης διάρκειας 3 βδομάδων στα ΚΕΝ.

Η ειδίκευση θα αρχίσει από την ώρα που θα τοποθετηθούν στο Σώμα (όπλο) στο οποίο θα υπηρετούν.

Σε δεύτερη φάση, θα γίνουν ξεχωριστοί διαγωνισμοί για τις ειδικές ομάδες ναυτικού, καταδρομέων και ΟΥΚ, οι οποίοι θα τύχουν της ανάλογης εκπαίδευσης.

Υπάρχουν επίσης οι νέες μονάδες, όπως η διεύθυνση κυβερνοάμυνας. Πτυχία ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπές δεξιότητες θα ληφθούν υπόψιν σε αυτή την κατηγορία (ηλεκτρονικά συστήματα αεροπλάνων, αντιαεροπορικά συστήματα κλπ).

Το Υπουργείο Άμυνας έχει εξασφαλίσει μέχρι και 50% υποτροφίες στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, όπου οι οπλίτες θα μπορούν να σπουδάζουν και να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους

Οι οπλίτες θα μπορούν να φοιτούν σε απογευματινά και νυκτερινά προγράμματα σπουδών για να εξασφαλίσουν πτυχίο.

Σημειώνεται ότι τα καθαρά εισοδήματα των οπλιτών θα είναι στις 13,000 ευρώ ετησίως και όσοι σπουδάζουν με την προαναφερθείσα υποτροφία θα δαπανούν γύρω στις 2,5 χιλιάδες ευρώ από τις 13,000 για τις σπουδές τους.

Σε σχέση με την πρόσληψη γυναικών ανάμεσα στους 3000 οπλίτες, ο υφιστάμενος νόμος δεν το επιτρέπει, καθώς προϋποτίθεται προηγούμενη στρατιωτική θητεία. Ωστόσο, η κυβέρνηση στοχεύει σε τροποποίηση του νόμου ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψης γυναικών.

Η διαδικασία των προσλήψεων αναμένεται να ολοκληρωθεί 3 βδομάδες μετά την έναρξη της.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και θα γίνεται επιλογή με βάση τον βαθμό απολυτηρίου από ηλεκτρονικό σύστημα.

Η επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό για τους επαγγελματίες οπλίτες θα είναι 33 εκ. ευρώ ενώ πριν το τέλος του 2016 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των προσλήψεων και οι οπλίτες θα τοποθετηθούν στις μονάδες τους.