Το Υπουργείο Άμυνας και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών πληροφορούν τους πολίτες ότι, από τη Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019, θα ξεκινήσει η παροχή Στρατολογικών Υπηρεσιών από όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Λευκωσίας 1 – Έγκωμη, Λευκωσίας 2 – Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’, Λευκωσίας 3 – Λατσιά, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου, Κολοσσίου, Πόλης Χρυσοχούς και Πελενδρίου.

Συγκεκριμένα, θα παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν στα ακόλουθα: 

α. Έκδοση Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου ¨Α¨ και ¨Β¨ 

β. Έκδοση Άδειας Εξόδου 

γ. Παραλαβή Δήλωσης Στοιχείων Στρατεύσιμου 

δ. Παραλαβή Αιτήματος για υποκατάστατη υγειονομική εξέταση ή επανεξέταση χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία

ε. Επανέκδοση απολεσθέντος Σημειώματος Κατάταξης ή Επανακατάταξης 

Η εξυπηρέτηση των πολιτών από τα κατά τόπους Επαρχιακά Στρατολογικά Γραφεία στο πλήρες φάσμα των υπηρεσιών τους, θα συνεχιστεί απρόσκοπτα. Επισημαίνεται επίσης ότι, λόγω της μεταστέγασης του Υπουργείου Άμυνας, τερματίζεται η εξυπηρέτηση του κοινού από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες στο κτήριο του Υπουργείου.

Πηγή : ΥΠΑΜ