Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Εφέδρων και Εθνοφυλάκων
Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού εκπαίδευσης των εφέδρων και εθνοφυλάκων, συνεχίζονται σε όλους τους Σχηματισμούς και Διοικήσεις της Εθνικής Φρουράς, οι παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων, εκτελούνται βολές μάχης καθώς και επιχειρησιακή εκπαίδευση στα αντικείμενα των ειδικοτήτων τους.