Σε σειρά τροποποιήσεων και βελτιώσεων προχωρεί το υπουργείο Άμυνας σε ό,τι αφορά την υγειονομική εξέταση των εθνοφρουρών, των εφέδρων και των επαγγελματιών οπλιτών που επικαλούνται ψυχικά και ψυχιατρικά νοσήματα, καθώς και αδυναμία προσαρμογής στο στρατιωτικό περιβάλλον προκειμένου να πετύχουν αναβολή ή απαλλαγή από την Εθνική Φρουρά.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το υπουργείο Άμυνας κατέθεσε χθες στη Βουλή για ψήφιση, νομοσχέδιο που προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη θεσμοθέτηση νέας εξειδικευμένης υγειονομικής επιτροπής, της Επιτροπής Εξέτασης Ψυχικής Ικανότητας, στην οποία θα συμμετέχουν και ιδιώτες ιατροί.

Ειδικότερα, με το εν λόγω νομοσχέδιο προωθείται η τροποποίηση και βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν στην υγειονομική εξέταση ή επανεξέταση και τη χορήγηση αναβολών ή απαλλαγών από τις υγειονομικές επιτροπές της Εθνικής Φρουράς. Στόχος, είναι να χορηγούνται από επαγγελματική επιτροπή απαλλαγές ή αναβολές σε όσους πραγματικά αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχικά και ψυχιατρικά νοσήματα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς την Πολιτεία, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο και το αίσθημα της ισότιμης αντιμετώπισης των πολιτών.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο, που ετοιμάστηκε κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και την Ψυχιατρική Εταιρεία Κύπρου, θεσμοθετείται νέα πενταμελής υγειονομική επιτροπή. Αρμοδιότητα της Επιτροπής Εξέτασης Ψυχικής Ικανότητας είναι η εξέταση/επανεξέταση της ψυχικής υγείας των στρατευσίμων, των υπηρετούντων στην Εθνική Φρουρά για εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας και των οπλιτών με σύμβαση. Η εν λόγω επιτροπή θα διορίζεται με απόφαση του υπουργού Άμυνας και θα αποτελείται από τρεις ψυχίατρους και δύο ψυχολόγους ή εργοθεραπευτές που θα προέρχονται από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Όπως επισημαίνει το υπουργείο Άμυνας στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, «η εξειδικευμένη σύνθεση της Επιτροπής Εξέτασης Ψυχικής Ικανότητας ενισχύει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των αποφάσεών της εφόσον θα αποτελούν αποφάσεις ενός πολυμελούς οργάνου εμπειρογνωμόνων και όχι απλά υιοθέτηση της γνωμάτευσης ενός και μόνο ψυχίατρου με βάση τις διαδικασίες που ισχύουν σήμερα». Η Επιτροπή θα αποφασίζει με βάση τον Πίνακα Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του άρθρου 31 των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2016, αλλά και στη βάση ψυχοδιαγνωστικών κριτηρίων εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Περαιτέρω, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες:
* Τροποποιείται η σύνθεση της πρώτης υγειονομικής επιτροπής που εξετάζει τους στρατεύσιμους που προσέρχονται για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά, δηλαδή, της Επιτροπής Κατάταξης προκειμένου να ενισχυθεί με ιατρικό προσωπικό. Η συγκεκριμένη Επιτροπή είναι τριμελής και με την τροποποίηση τα δύο από τα μέλη της θα είναι ιατροί αντί ενός που προβλέπεται σήμερα.

* Καταργείται η δυνατότητα χορήγησης προσωρινού απολυτηρίου σε όσους κρίνονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ως ακατάλληλοι για στράτευση (Ι-5) για λόγους υγείας. Όλοι οι απολυθέντες για τον συγκεκριμένο λόγο από την Εθνική Φρουρά θα λαμβάνουν από τούδε και στο εξής οριστικό απολυτήριο. Με την ψήφιση του νομοσχεδίου, οι προσωρινά απολυθέντες που κρίθηκαν ως ακατάλληλοι για στράτευση στο παρελθόν θα θεωρηθεί ότι απολύθηκαν οριστικά από την Εθνική Φρουρά.

* Εισάγονται διατάξεις για την εκπλήρωση της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας εκτός από τις μονάδες της Εθνικής Φρουράς, στο υπουργείο Άμυνας και σε υπηρεσίες του όπως είναι το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και η Κεντρική Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε θέματα ασφαλείας και λειτουργίας τους.

Πηγή : CYtoday