Δύο νομοσχέδια που σκοπό έχουν να ενισχύσουν τα υφιστάμενα μέτρα που λαμβάνονται κατά της φυγοστρατίας, κατέθεσε χθες στη Βουλή για ψήφιση το υπουργείο Άμυνας.

Το πρώτο νομοσχέδιο τιτλοφορείται ως «ο περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» και υποχρεώνει τους στρατεύσιμους που λαμβάνουν αναβολή στράτευσης ή προσωρινή απόλυση για λόγους σπουδών ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να καταβάλουν στη Δημοκρατία χρηματικό ποσό ως εγγύηση, το οποίο θα κατακρατείται σε περίπτωση που δεν θα παρουσιάζονται κατά την ημερομηνία λήξης της προσωρινής απόλυσης που έλαβαν.

Πρόσθετα, το δεύτερο νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας στοχεύει στους αθλητές που επικαλούνται διάφορες ψυχικές ασθένειες για να μην υπηρετήσουν τη θητεία τους. Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται ως «ο περί ΚΟΑ (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» απαγορεύει την έκδοση δελτίου υγείας σε αθλούμενο στρατεύσιμο, ο οποίος απολύθηκε προσωρινά  είτε ως ακατάλληλος για στράτευση είτε λόγω χορηγηθείσας αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσής του για στρατιωτική υπηρεσία λόγω νοσήματος/πάθησης που σχετίζονται με την ψυχική του υγεία.

Το υπουργείο Άμυνας κατέθεσε χθες στη Βουλή και ένα τρίτο νομοσχέδιο, που ανοίγει τον δρόμο σε στρατιωτικούς για μερική απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα. Με το εν λόγω νομοσχέδιο, τροποποιείται το άρθρο 54 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, ούτως ώστε, ο υπουργός Άμυνας να δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του Αρχηγού, να χορηγεί άδεια σε μέλος του Στρατού για μερική απασχόληση υπό όρους και προϋποθέσεις και εφόσον η συγκεκριμένη απασχόληση δεν θα επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση των καθηκόντων του στην Ε.Φ. και δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητά του.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, το υπουργείο Άμυνας αποφάσισε την τροποποίηση της νομοθεσίας αφού εξέτασε διάφορα αιτήματα μελών του Στρατού και αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν και εφαρμόζονται για τους δημόσιους υπαλλήλους, τους εκπαιδευτικούς και τους αστυνομικούς. Και τα τρία νομοσχέδια θα συζητηθούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στη συνεδρία της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη.

Πηγή : philenews