Διαβεβαιώσεις για το αδιάβλητο της διαδικασίας δίνει το Υπουργείο Αμυνας ενόψει της ανακοίνωσης των μεταθέσεων της 2014Β΄ ΕΣΣΟ.   Οπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση, το Υπουργείο Άμυνας “διαβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι η όλη διαδικασία είναι αδιάβλητη και δεν επιδέχεται καμίας παρέμβασης απ’ οποιονδήποτε”.

Συγκεκριμένα, προστίθεται, οι μεταθέσεις πραγματοποιούνται μέσω ειδικού λογισμικού προγράμματος και στηρίζεται στα μόρια που συγκεντρώνει ο κάθε εθνοφρουρός. Τα μόρια δίνονται στη βάση θεσμοθετημένων κριτηρίων. Συναφώς, “καλούνται οι γονείς ή και οι εθνοφρουροί να μη λαμβάνουν υπόψη τυχόν ψιθύρους για παρεμβάσεις στο σύστημα μεταθέσεων”.   Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε κατέχει στοιχεία ότι δεν ακολουθήθηκε η δέουσα διαδικασία, καλείται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, να προβαίνει σε άμεση καταγγελία στην Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης του Οπλίτη στο 1430, (που λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως), προκειμένου αυτή να τυγχάνει άμεσης διερεύνησης.

Τέλος, “υπογραμμίζεται ξανά ότι η εμπέδωση κλίματος αξιοκρατίας, ισότητας και δικαιοσύνης αποτελεί κεντρική επιδίωξη του Υπουργείου Άμυνας”.

Πηγή: philenews/ΚΥΠΕ