Αλλαγές αναμένονται στην Εθνική Φρουρά αναφορικά με το χρόνο της στρατιωτικής θητείας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Σημερινής» γίνεται προσπάθεια η θητεία να μειωθεί αρχικά στους 4 μήνες και σταδιακά θα φτάσει στους 14 μήνες.

Ο ΥΠΑΜ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ΥΠΟΙΚ προκειμένου να οριοθετηθούν όλες οι οικονομικοί παράμετροι προκειμένου να εφαρμοστεί και να ανακοινωθεί η μείωση της θητείας.

Βασικό ζητούμενο στην όλη διαδικασία μείωσης της θητείας είναι η έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών για πρόσληψη επαγγελματιών οπλιτών αλλά για αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος στρατιωτικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Σημερινής το ΥΠΑΜ επεξεργάζεται τρία σενάρια επί του θέματος:

– Το σενάριο σύμφωνα με το οποίο η μείωση της θητείας θα γίνει άμεσα και το οποίο χρειάζεται μεγάλες οικονομικές δαπάνες για την πρόσληψη επαγγελματιών οπλιτών.
– Η μείωση της θητείας θα περάσει από διαφορετικά στάδια και θα εφαρμοστεί σταδιακά.
– Και τέλος, ένα πιο αργό πρόγραμμα μείωσης της θητείας ανάλογα με την οικονομική ικανότητα της χ ώρας να προσλάβει τους επαγγελματίες οπλίτες.

Και στις τρείς περιπτώσεις προβλέπεται, όμως, η μείωση της θητείας στους 14 μήνες η οποία και γίνεται προσπάθεια να εφαρμοστεί πριν την ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας της παρούσας κυβέρνησης το 2018.

4 μήνες μείωση από την 2016 Β’ ΕΣΣΟ
Αναμένεται, μάλιστα, να εφαρμοστεί σημαντική μείωση της θητείας από την 2016 Β’ ΕΣΣΟ που θα φτάνει τους 4 μήνες.

Πρόσληψη επαγγελματιών οπλιτών
Σημαντικός παράγοντας στην όλη προσπάθεια μείωσης της θητείας αποτελεί ο αριθμός των επαγγελματιών οπλιτών που θα μπορέσει να προσλάβει το Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να αντικατασταθούν οι κληρωτοί στρατιώτες. Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητη η συμβολή του Υπουργείου Οικονομικών για να εγκρίνει το πρόγραμμα προσλήψεων.

Αναμένεται ότι θα εφαρμοστεί όριο συνταξιοδότησης στα 40 χρόνια για τους επαγγελματίες οπλίτες όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι οπλίτες αυτοί θα εκτελούν χρέη στρατιώτη αλλά η αρχική τους πρόσληψη τους πρώτους 6 μήνες θα γίνεται σε δοκιμαστική φάση προκειμένου να απομακρύνονται όσοι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού με δαπάνες αποζημιώσεων.

Βασικός όρος για πρόσληψη κάποιου ως επαγγελματία οπλίτη είναι η εκπλήρωση της υποχρεωτικής στρατιωτικής του θητείας.

Κίνητρα
Οι επαγγελματίες φαντάροι δεν θα έχουν καμία προοπτική για προαγωγή αλλά σταθερό κίνητρο για τους πολίτες θα είναι η υψηλή αντιμισθία κάτι που θα ωθήσει πολλούς ανέργους να επιδιώξουν να προσληφθούν στην Εθνική Φρουρά.

Ένα επιπλέον κίνητρο για τους επαγγελματίες οπλίτες θα είναι το δικαίωμα τους με το πέρας της θητείας τους να διεκδικήσουν επαγγελματική στέγη σε άλλα σώματα ένστολων όπως είναι η αστυνομία και η πυροσβεστική.

 

Πηγή: onlycy.com