1. Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Φοίτησης

 

Το Πρόγραμμα ενθαρρύνει την εκπαίδευση στον στρατό και δίδει τη δυνατότητα έναρξης σπουδών με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως φοίτησης. Στη συνέχεια, οι εθνοφρουροί μπορούν να μεταφέρουν τις πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν στα μαθήματα που παρακολούθησαν στα πανεπιστήμια που θα φοιτήσουν. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρεται ουσιαστικά η δυνατότητα μείωσης του πραγματικού χρόνου σπουδών. Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

 1. Πρόγραμμα Υποτροφιών

 

Το Πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα σπουδών σε εθνοφρουρούς, που προέρχονται από τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας. Ο καταρτισμός του καταλόγου των υποψηφίων γίνεται με  κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, ενώ η τελική επιλογή γίνεται από τα ίδια τα πανεπιστήμια που προσφέρουν τις υποτροφίες, με βάση ακαδημαϊκούς όρους.

 

 1. Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας

 

Το Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας έχει ως στόχο την προαγωγή της νεανικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και την ανάδειξη, επιβράβευση και υποστήριξη καινοτόμων ιδεών που μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας μπορούν να μετεξελιχθούν σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, την ΑΤΗΚ και την KPΜG.

 

 1. Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης

 

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την καλλιέργεια βασικών γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων, που μπορούν να συμβάλουν στην ευκολότερη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης σχετικών διπλωμάτων. Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τομείς και θέματα για τα οποία διαπιστωμένα υπάρχουν ανάγκες στην αγορά και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως φοίτησης.

 

 1. Πρόγραμμα Ακαδημαϊκού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή πληροφόρησης και καθοδήγησης προς τους εθνοφρουρούς σε ό,τι αφορά ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές. Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

 

 1. Πρόγραμμα Εκμάθησης Πρώτων Βοηθειών

 

Το Πρόγραμμα δίδει τη δυνατότητα στους εθνοφρουρούς να εκπαιδευτούν και να λάβουν σχετικό δίπλωμα στις Πρώτες Βοήθειες. Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό.

 

 1. Πρόγραμμα Εκγύμνασης στα Στρατόπεδα

 

Το Πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία ή βελτίωση και εξοπλισμό γυμναστηρίων σε στρατόπεδα, καθώς και την προμήθεια των φυλακίων της Εθνικής Φρουράς με όργανα γυμναστικής. Το Πρόγραμμα υλοποιείται με την ευγενή χορηγία της ΟΠΑΠ Κύπρου.

 

 1. Πρόγραμμα Εκμάθησης Τεχνικών Αυτοάμυνας

 

Το Πρόγραμμα δίδει τη δυνατότητα εκμάθησης τεχνικών αυτοάμυνας μέσα από ειδικά μαθήματα που προσφέρονται από εκπαιδευμένους γυμναστές. Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία του ΚΟΑ.

 

 1. Πρόγραμμα Δωρεάν Διακίνησης με Λεωφορεία

 

Το Πρόγραμμα καλύπτει δωρεάν διαδρομές σε ολόκληρη την Κύπρο, για τις μετακινήσεις των εθνοφρουρών, από και προς τα στρατόπεδα, με μισθωμένα λεωφορεία. Ώρα προσέλευσης για υπηρεσία για όσους κάνουν χρήση του Προγράμματος Δωρεάν Διακίνησης, θεωρείται η ώρα προσέλευσής τους στους χώρους αναχώρησης των λεωφορείων και όχι στις Μονάδες. Από τη στιγμή, δηλαδή, που ένας εθνοφρουρός επιβιβάζετε στο λεωφορείο, θεωρείται ότι βρίσκεται ήδη σε υπηρεσία. Κάνοντας χρήση του Προγράμματος, οι εθνοφρουροί λαμβάνουν μόρια για συμμετοχή σε διαγωνισμούς με πλούσια δώρα (λ.χ. ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablets, κινητά τηλέφωνα κ.λπ).

 

 1. Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

 

Αποτελεί νέα συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας και αφορά στη δωρεάν παροχή της Ευρωπαϊκής Κάρτα Νέων στους εθνοφρουρούς, η οποία εξασφαλίζει εκπτώσεις και ωφελήματα σε εκατοντάδες προϊόντα και υπηρεσίες στην Κύπρο και σε άλλες 45 χώρες της Ευρώπης.

 

 1. Πρόγραμμα Χορήγησης Αδειών έναντι Απόστασης

 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όσοι εθνοφρουροί προέρχονται κυρίως από τις  επαρχίες Λεμεσού και Πάφου έχουν λιγότερες πιθανότητες να τοποθετηθούν κοντά στις εστίες τους, το Πρόγραμμα δίδει τη δυνατότητα χορήγησης περισσότερης άδειας, στη βάση μοριοδότησης της απόστασης μεταξύ της Μονάδας που υπηρετεί ένας εθνοφρουρός και της εστίας του.

 

 1. Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης

Το Πρόγραμμα αφορά στην παροχή εξατομικευμένης ψυχολογικής συμβουλευτικής και στήριξης  σε εθνοφρουρούς από επαγγελματίες ψυχολόγους. Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία και με τη στήριξη του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

 

 1. Συμβόλαιο Ασφαλούς Οδήγησης

 

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Άμυνας για καλλιέργεια οδικής συνείδησης και στόχο έχει να προσφέρει κίνητρα για πιστή τήρηση  των κανόνων οδικής κυκλοφορίας από τους εθνοφρουρούς. Υλοποιείται σε συνεργασία με τη CNP Ασφαλιστική.

 

 1. Βραβεία Ήθους Χρονιάς «Τάσος Μητσόπουλος»

 

Στόχος είναι η προαγωγή του ήθους και της εθελοντικής προσφοράς ανάμεσα στους εθνοφρουρούς, διά της ετήσιας επιβράβευσης σε ειδική τελετή των εθνοφρουρών που διακρίθηκαν από ολόκληρη την Κύπρο. Ο θεσμός αυτός είναι αφιερωμένος στη μνήμη του τέως υπουργού άμυνας μ. Τάσου Μητσόπουλου.