Ο Σάββας Αγγελίδης είπε ότι επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του ΓΕΕΦ και του ΥΠΑΜ αξιολογεί διαδικασίες οι οποίες πρόκειται να αλλάξουν κατά την επόμενη ορισμένη κατάταξη των νεοσυλλέκτων προκειμένου να διευκολύνουν και τους ίδιους. Μέλημα είναι όπως τόνισε ο ΥΠΑΜ η υγεία όλων στο στράτευμα.

Η κοινή Επιτροπή, ετοιμάζει πρόταση με όλα τα πιθανά σενάρια για την κατάταξη. Η πρόταση θα είναι έτοιμη και ενώπιον του Υπουργού Άμυνας Σάββα Αγγελίδη γύρω στα μέσα Απριλίου.