Σε αυτή την εκπομπή παρουσιάζουμε την περιβαλλοντική πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Άμυνας για την ορθολογιστική διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από τις καθημερινές δραστηριότητες της Εθνικής Φρουράς.