Τη συνένωση «διπλών» τμημάτων που λειτουργούν σε Υπουργείο Άμυνας και ΓΕΕΦ, έχοντας επί της ουσίας τις ίδιες αρμοδιότητες, έχει στα πλάνα του το Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του ΥΠΑΜ, το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο project μεταρρύθμισης του Υπουργείου, μετά την αναδιοργάνωση της Εθνικής Φρουράς, θα τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή, με την μεταστέγαση του Υπουργείου Άμυνας σε νέο, μεγαλύτερο κτίριο, το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Στροβόλου στη Λευκωσία. 

Όπως δήλωσε στο InBusinessNews πηγή από το Υπουργείο Άμυνας, η παράλληλη λειτουργία σε ΥΠΑΜ και ΓΕΕΦ, τμημάτων που ουσιαστικά κάνουν την ίδια δουλειά, είναι ένας παράγοντας, ο οποίος όπως έχει διαπιστωθεί εδώ και καιρό, δημιουργεί πολλά και διάφορα προβλήματα. Από τη μία, για το σκοπό αυτό δαπανώνται πολλά χρήματα (αυξάνοντας το λειτουργικό κόστος), τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη άλλων αναγκών.

Από την άλλη δημιουργούνται αγκυλώσεις, κατεστημένα και «καπετανάτα», όπως χαρακτηριστικά μας αναφέρθηκε, τα οποία δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία ΓΕΕΦ και Υπουργείου Άμυνας.  Την τελευταία μάλιστα πτυχή αυτού του προβλήματος, είχε θίξει και στο πόρισμα του για τη φονική έκρηξη στο Μαρί, ο Πόλυς Πολυβίου.

Τα «επίμαχα» τμήματα
Βάσει των σχεδιασμών του Υπουργείου Άμυνας, στα «διπλά» τμήματα/διευθύνσεις που θα ενοποιηθούν συγκαταλέγονται:
–    Η στρατολογία
–    Τα τμήματα εθιμοτυπίας
–    Τα νομικά τμήματα
–    Τμήματα με αντικείμενο τα θέματα εξοπλισμών
–    Διευθύνσεις που αφορούν θέματα διοίκησης προσωπικού

Σημειώνεται ότι από τις συγκεκριμένες ενοποιήσεις, θα γίνει εξοικονόμηση προσωπικού κατά περίπου 20%.  Οι αξιωματικοί που θα πλεονάσουν, θα αξιοποιηθούν προς ενίσχυση των διαφόρων μονάδων.

Αναγκαία η μετακόμιση
Η μεταστέγαση του Υπουργείου Άμυνας σε μεγαλύτερο κτίριο ήταν επιβεβλημένη,  εξ αιτίας της μεγάλης «ακαταστασίας» και δυσκολίας συνεννόησης που επικρατεί, λόγω του γεγονός ότι πολλά τμήματα του ΥΠΑΜ στεγάζονται σε διαφορετικές κτιριακές εγκαταστάσεις. Για τις ανάγκες του Υπουργείου υπάρχουν τμήματα σε έξι διαφορετικά κτίρια, πέραν του κτιρίου του ΓΕΕΦ, γεγονός που καθιστά μεγάλο το λειτουργικό κόστος και δύσκολη την άσκηση ουσιαστικού ελέγχου.

Στόχος, είναι η μείωση του λειτουργικού και διοικητικού κόστους που προκύπτει μεταξύ άλλων, εξ αιτίας της σύνδεσης του τηλεφωνικού κόμβου των κεντρικών κτιρίων με τα υπόλοιπα, της αυξημένης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, την ανάγκη για αυξημένο αριθμό συσκευών τηλεομοιότυπων, φωτοτυπικών μηχανών και άλλου εξοπλισμού, τη λειτουργία ξεχωριστών αρχείων ανά τμήμα, την εκτέλεση εργασιών, τη λήψη αποφάσεων κ.α. Εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι και το θέμα της διακίνησης εγγράφων μεταξύ κτιρίων, πόσο μάλλον όταν αυτά είναι απόρρητα.

Επίσης, με τη μετεγκατάσταση και συστέγαση ΥΠΑΜ και μεγάλου μέρους του ΓΕΕΦ, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία θα βελτιώσουν τη συνεργασία τους σε επίπεδα επιτελικής λειτουργίας και εποπτείας. Με αυτό τον τρόπο, θα βελτιωθούν και πολλές από τις στρεβλώσεις που παρατηρούνται σήμερα, και οι οποίες προαναφέρθηκαν.

«Pending» μέχρι νεοτέρας…
Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, η μετακόμιση στο νέο κτίριο, το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο Στροβόλου, θα ξεκινήσει μόλις η συμφωνία με τον ιδιοκτήτη εγκριθεί από τον Κεντρικό Φορέα Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών «ΚΦΣΚΥ». Αφού δοθεί το πράσινο φως, η μεταστέγαση θα ολοκληρωθεί εντός οκτώ μηνών. Υπολογίζεται πως η όλη διαδικασία μετεγκατάστασης θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2017.

Το κόστος
Αξίζει να αναφερθεί ότι η συνολική ετήσια δαπάνη για τη στέγαση όλων αυτών των Τμημάτων και των Διευθύνσεων του Υπουργείου Άμυνας και την Εθνικής Φρουράς ανήλθε το 2015 στις €553.345 και στις €563.918 το 2014.

Σε ότι αφορά το νέο κτίριο, το συνολικό ετήσιο ενοίκιο του υπολογίζεται γύρω στις €800.000, εφόσον αυτό τελικά συμφωνηθεί με τον Φορέα. Διαθέτει μεγαλύτερο εμβαδό εκμεταλλεύσιμων χώρων, περισσότερου χώρους στάθμευσης κ.α.

Ιδιόκτητο κτίριο εισηγείται ο Γ. Ελεγκτής
Σε μια άλλη εξέλιξη, ρεπορτάζ της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», φέρνει στο φως επιστολή του Γενικού Ελεγκτή προς το ΥΠΑΜ, μέσω της οποίας εισηγείται, μεταξύ άλλων, την μελλοντική απόκτηση ιδιόκτητου κτιρίου από το Υπουργείου Άμυνας, καθώς με αυτό τον τρόπο θα χρησιμοποιηθεί αναξιοποίητη κρατική γη.

«Η επιστολή αυτή, η οποία δεν είναι πρόσφατη, έχει τεθεί ενώπιον του Υπουργείο Άμυνας», ανέφερε στο InBusinessNews πηγή από το ΥΠΑΜ, η οποία πρόσθεσε πως αν και στο παρόν στάδιο η ανέγερση ιδιόκτητου κτηρίου είναι δύσκολη, λόγω έλλειψης πόρων, εν τούτοις το πλάνο αυτό θα μπορούσε να επανατεθεί στο μέλλον. Η ίδια πηγή, σημείωσε πως οι διεργασίες για ενοικίαση κτιρίου για τις ανάγκες του ΥΠΑΜ γίνονται σε συνεργασία με το Γενικό Ελεγκτή.

ΠΗΓΗ: imhbusiness.com