Καλείται για κατάταξη η κλάση 2015 και στρατεύσιμοι προηγούμενων κλάσεων

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι με Απόφαση του Υπουργού Άμυνας που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4663 /8.5.2015, καλούνται για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά από 3 έως 10 Ιουλίου 2015 οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2015 (γεννηθέντες από 1η Ιανουαρίου 1997 έως και 31 Δεκεμβρίου 1997) καθώς και όσοι έχουν υποχρέωση θητείας στην Εθνική Φρουρά, στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι που ανήκουν στις κλάσεις 1988 έως και 2014 (γεννηθέντες τα έτη 1970 έως και 1996).
Οι πιο πάνω αναφερόμενοι στρατεύσιμοι έχουν υποχρέωση να καταταγούν με τη 2015 Β΄ Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου από 3 έως 10 Ιουλίου 2015.
Οι στρατεύσιμοι που επιθυμούν να υποβάλουν οποιοδήποτε αίτημα που αφορά την υποχρέωση τους για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά με την 2015 Β΄ ΕΣΣΟ θα πρέπει να το υποβάλουν στα κατά τόπους Επαρχιακά Στρατολογικά Γραφεία ή το Υπουργείο Άμυνας αναλόγως με τη περίπτωση μέχρι τις 19 Ιουνίου.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την κατάταξη στην Εθνική Φρουρά της 2015 Β΄ Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), οι στρατεύσιμοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία, που είναι τα ακόλουθα:

α. Το Στρατολογικό Γραφείο Λευκωσίας και Κερύνειας – Μόρφου (τηλ.: 22515260, 22515238, 22417130, 22417131).

β. Το Στρατολογικό Γραφείο Λεμεσού (τηλ.: 25369850, 25413367, 25342382).

γ. Το Στρατολογικό Γραφείο Αμμοχώστου – Λάρνακας (τηλ.: 24625376, 24411300, 24411302).

δ. Το Στρατολογικό Γραφείο Πάφου (τηλ.: 25413949, 25413916, 26933270).
Για οποιασδήποτε φύσεως συμπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με την προσεχή κατάταξη στρατευσίμων στην Εθνική Φρουρά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΕΦ (τηλ. 22417121, 22417124, 22417125).
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ