Μόλις παραλάβει το Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ), επιβεβαιώνει την ημερομηνία, την ώρα, τη διάρκεια της άσκησης και τον τόπο που θα παρουσιασθεί.

Κατά την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται σε αυτό, παρουσιάζεται στον καθορισμένο τόπο έγκαιρα, φορώντας τη στολή, τα διακριτικά του βαθμού του και φέροντας μαζί του τον ατομικό σάκο, υλικά, οπλισμό, πυρομαχικά, εξάρτυση και κράνος που χρεώθηκε από τη μονάδα του.

Να έχει μαζί του, το Ειδικό Φύλλο Πορείας, την πολιτική του ταυτότητα, το Ατομικό του βιβλιάριο και το Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) που του επιδόθηκε.

Έφεδροι που παρουσιάζονται μετά την καθορισμένη ώρα που αναγράφεται στο Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ), δεν θα γίνονται δεκτοί και θα κινείται η διαδικασία δίωξης τους.

Έφεδρος ο οποίος παραλείψει να παρουσιαστεί την ημερομηνία και ώρα στο τόπο που αναγράφεται στο Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) διαπράττει το αδίκημα της ανυποταξίας και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία(3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ο Έφεδρος με τη παρουσίαση του και τη εγγραφή του στη Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας αποκτά τη στρατιωτική ιδιότητα και υπόκειται σ’ όλους τους Στρατιωτικούς κανονισμούς και διαταγές. Επίσης υπόκεινται στις διατάξεις των Περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμων.