Δεν προτίθεται να παραδώσει τα όπλα η οικογένεια του 26χρονου Νεόφυτου, ο οποίος κατά την θητεία του στην Εθνική Φρουρά, υπέστη θερμοπληξία και σήμερα είναι ανάπηρος. Το κράτος αρνείται να καταβάλει το ποσό των 2 εκ. ευρώ και προσπαθεί με διάφορα επιχειρήματα να μειώσει το ύψος του ποσού της αποζημίωσης. Από την άλλη, η οικογένεια του 26χρονου, είναι αποφασισμένη να φτάσει μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ο Νεόφυτος, 26 ετών σήμερα, έμεινε ανάπηρος ύστερα από θερμοπληξία που υπέστη τον Ιούλιο του 2007, που απεδόθη κυρίως στον συνδυασμό της εκπαίδευσης και της υψηλής θερμοκρασίας που έλαβαν χώρα κατά την ημέρα του επεισοδίου. Οι συγγενείς του Νεόφυτου προσέφυγαν στο Δικαστήριο το οποίο επεδίκασε πρωτοδίκως το πιο πάνω ποσό. Ο Νεόφυτος είχε χάσει τις αισθήσεις του, και όπως υποστηρίχθηκε, δεν μετεφέρθη εγκαίρως στο νοσοκομείο.

Την απόφαση της οικογένειας να φτάσει μέχρι και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέφρασε στον «Φ» ο δικηγόρος της Άρης Χατζηπαναγιώτου, ο οποίος διερωτήθηκε ποια μηνύματα στέλνει η Πολιτεία στις μάνες των στρατιωτών με την έφεση που καταχωρήθηκε στις 18 τρέχοντος, σε περίπτωση που ο μη γένοιτο συμβεί κάτι αντίστοιχο στο μέλλον.

Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της Πολιτείας να καταχωρήσει έφεση εναντίον απόφασης πρωτόδικου δικαστηρίου, αλλά το βάρος του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μεγαλύτερο από το βάρος της ευθύνης του κράτους έναντι ενός νέου ανθρώπου τον οποίο οι γονείς παρέδωσαν στην Εθνική Φρουρά για να εκπαιδευτεί και να υπερασπίσει την πατρίδα και αντί αυτού να τους τον επιστρέφουν ανάπηρο εφ’ όρου ζωής σε τροχοκάθισμα, ανέφερε ο κ. Χατζηπαναγιώτου.

Τέλος, υπέδειξε πως η υγεία του στρατιώτη δεν ανακτάται και δεν αποκαθίσταται ακόμη και αν επιδικαζόταν πολλαπλάσιο ποσό, το οποίο επιχειρείται, διά της έφεσης να περιοριστεί.

Η προσπάθεια περιορισμού του ύψους της αποζημίωσης προκύπτει μέσω του περιεχομένου της έφεσης και συνοψίζεται στον 20ό λόγο του σχετικού κειμένου, στο οποίο αναφέρονται και τα εξής: «Το ποσό κρίνεται υπερβολικό, δεν συνάδει με τη σχετική με το θέμα νομολογία, δεν βασίζεται σε οποιανδήποτε αρχή επιδίκασης αποζημιώσεων και η σχετική κατάληξη είναι παντελώς λανθασμένη».

Στην έφεση υποστηρίζεται επίσης, πως το πρωτόδικο δικαστήριο αγνόησε προσαχθείσα μαρτυρία και ειδικότερα το γεγονός ότι ο εφεσίβλητος (Νεόφυτος) ήδη ελάμβανε και θα συνεχίσει να λαμβάνει βοήθεια από το κράτος για την κατάστασή του, η οποία ανέρχεται σε €4.751,96 μηνιαίως.

Άλλοι λόγοι που αναφέρονται στην έφεση

Στην έφεση καταγράφονται και οι εξής λόγοι για σκοπούς στήριξης των θέσεων του κράτους, το οποίο καταχώρησε την έφεση μέσω της Νομικής Υπηρεσίας:

● Λανθασμένα και/ή πεπλανημένα το πρωτόδικο δικαστήριο θεώρησε και/ή αποφάσισε ότι είχε καθ’ ύλην δικαιοδοσία να εκδικάσει και/ή να αποφασίσει την παρούσα υπόθεση και/ή ενήργησε με προφανή υπέρβαση και/ή έλλειψη δικαιοδοσίας και/ή εξουσίας και/ή αρμοδιότητας.

● Αντικειμενικά υπήρχε έλλειψη αμεροληψίας προς την πλευρά του εναγομένου, προτού καν ακουστεί μαρτυρία από αυτόν, πράγμα αντινομικό και/ή που δεν συνάδει με οποιανδήποτε σχετική νομολογία και/ή πρακτική και ουδόλως δικαιολογείται με οποιονδήποτε τρόπο.

● Το Δικαστήριο κατά την έκδοση απόφασης υποχρεούται και συνάμα έχει καθήκον να αναφερθεί και/ή να σχολιάσει όλη τη μαρτυρία που τέθηκε ενώπιόν του, με τη βασική προϋπόθεση όμως απαραίτητα να έχει όντως προσαχθεί ενώπιόν του.

● Αγνοήθηκε και/ή δεν αξιολογήθηκε ορθά από το Δικαστήριο μαρτυρία σύμφωνα με την οποία, μέχρι τις 10 π.μ. στις 30/7/2007 ο Νεόφυτος δεν έλαβε μέρος σε οποιανδήποτε άσκηση και/ή πρόβα για την παρέλαση και ότι στις 11π.μ., είχαν τελειώσει οποιεσδήποτε ασκήσεις και/ή πρόβες για την παρέλαση, γεγονός που εξουδετερώνει οποιονδήποτε ισχυρισμό περί παρατεταμένης έκθεσης του ενάγοντα στον ήλιο, κατόπιν οδηγιών.

● Το Δικαστήριο εσφαλμένα και/ή πεπλανημένα δεν σχολίασε το γεγονός ότι μόνο ο ενάγοντας υπέστη θερμοπληξία στις 30/7/2007. Το Δικαστήριο δεν αξιολόγησε την προσωπική κατάσταση της υγείας του ενάγοντα προ τις 30/7/2007 και πως αυτή επηρέασε και/ή συνέτεινε ώστε να είναι ευπαθής για τυχόν βλάβη της υγείας του.

● Το Δικαστήριο υπό εσφαλμένη εντύπωση και/ή κρίση έκρινε ότι θα ήταν ορθό να επιδικάσει το ποσό των €800.000 ως γενικές αποζημιώσεις, μεταξύ άλλων για την καλυτέρευση της κατάστασης του ενάγοντα και/ή τη μελλοντική φροντίδα του και/ή έξοδα νοσηλείας.

● Δεν ακολουθούσε κανένα πρόγραμμα συντήρησης και/ή αποκατάστασης, γεγονός που δεν βοήθησε την περαιτέρω πορεία του και βελτίωση της κατάστασής του, έρχεται εντούτοις και επιδικάζει ένα υπερβολικό ποσό γενικών αποζημιώσεων για την καλυτέρευση της κατάστασης του ενάγοντα και/ή για μελλοντικά έξοδα νοσηλείας και/ή φροντίδας, θεωρώντας ότι πλήρη ευθύνη φέρει ο εναγόμενος.

● Το πρωτόδικο δικαστήριο εσφαλμένα και/ή πεπλανημένα επιδίκασε στον ενάγοντα το ποσό των €400.000 ως αποζημιώσεις για απώλεια μελλοντικών απολαβών και/ή χωρίς να τεκμηριώνει τον τρόπο υπολογισμού του εν λόγω ποσού.

Πηγή: Ο Φιλελεύθερος
Γράφει: Βάσος Βασιλείου