Την απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας στην Εθνική Φρουρά, ως κίνητρο, αποφάσισε να προσφέρει το Υπουργικό Συμβούλιο σε Κύπριους πλοιοκτήτες και στα παιδιά τους, που ζουν στο εξωτερικό, προκειμένου να μεταφέρουν τις δραστηριότητες των εταιρειών τους στην Κύπρο.

Για το σκεπτικό της απόφασης, αρκούντως ενδεικτικά είναι τα όσα καταγράφονται στην πρόταση που κατέθεσαν από κοινού στο Υπουργικό Συμβούλιο οι υπουργοί Μεταφορών και Άμυνας: «Μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής για προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Κύπρο, το υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προωθεί μέτρα πολιτικής για παροχή κινήτρων σε Κύπριους πλοιοκτήτες προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο.

Πηγή: Ο Φιλελεύθερος