Στο πλαίσιο του θεματικού έτους για την Εφεδρεία και την Εθνοφυλακή καθώς και στον άξονα αναβάθμισης των δύο θεσμών, ομάδα 8 ατόμων απαρτιζόμενη από εθνοφύλακες από αντίστοιχη Μονάδα της Εθνικής Φρουράς συμμετείχε-παρακολούθησε την τελική φάση της ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-18» η οποία διεξήχθη από 05 έως 12 Οκτωβρίου στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω συμμετοχής υπογράφηκε πρωτόκολλο Ειδικής Συνεργασίας και Σύσφιξης Σχέσεων, μεταξύ Μονάδας Εθνοφυλακής της Εθνικής Φρουράς και αντίστοιχης του ΓΕΣ, από τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Εθνοφυλακής του ΓΕΕΦ και του ΓΕΣ.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη υπογραφή πρωτοκόλλου ειδικής συνεργασίας είχε υπογραφή κατά τη διάρκεια διαγωνιστικής βολής που διεξήχθη τον Ιούνιο στο ΠΒ Κόρνου με τη συμμετοχή ομάδων εθνοφυλάκων της ΕΦ και αντίστοιχης αντιπροσωπευτικής ομάδας από Μονάδες του ΓΕΣ.

Η συμμετοχή εθνοφυλάκων της ΕΦ σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αντίστοιχες Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας πέραν του εμφανούς επιχειρησιακού οφέλους που παρέχει, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων των εθνοφυλάκων, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την άριστη και αγαστή συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου σε θέματα άμυνας.

Πηγή : ΓΕΕΦ