Η 2017Α‘ΕΣΣΟ ήταν και η τελευταία κατάταξη που πραγματοποιηθηκε κατά τον μήνα Ιανουάριο 2017