Το 13ο Deployability Conference καθώς και η Συνάντηση του «Network of LogHubs and Support of Operations» της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO) έλαβαν χώρα στις 11-12 και 13-14 Φεβρουαρίου αντίστοιχα, στην Λεμεσό.

Οι εργασίες για τo 13o Deployability Conference του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMS), επικεντρώθηκαν στον ρόλο και στις απορρέουσες υποχρεώσεις της Διεθνούς Στρατηγικής της ΕΕ όσο αφορά στην στρατηγική ανάπτυξη δυνάμεων.

Στην διάσκεψη, συμμετείχαν πάνω από 50 εκπρόσωποι από 15 Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσωπικό του Συμβουλίου της ΕΕ,  της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας των Επιχειρησιακών Στρατηγείων Ελλάδας και Ιταλίας καθώς επίσης και τριών Πολυεθνικών Κέντρων Στρατηγικών Μεταφορών (AMSCC, MCCE, SALCC). Οι συμμετέχοντες οργανώθηκαν σε Ομάδες Εργασίας για συζήτηση και αξιολόγηση των αναγκών των Κρατών Μελών της ΕΕ για Στρατιωτική Ευκινησία, με σκοπό να επιτευχθεί πρόοδος στην προσπάθεια για γρηγορότερη και πιο ευέλικτη αντίδραση και μεταφορά υποστήριξης σε αποστολές και επιχειρήσεις.

Η 2η Συνάντηση του προγράμματος «Network of LogHubs and Support of Operations» της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO),  πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της συνάντησης που έγινε στην Γερμανία περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2018, με την συμμετοχή πάνω από 30 εκπροσώπων, από 14 Κράτη Μέλη.

Οι εργασίες της Συνάντησης επικεντρώθηκαν στην πρόοδο υλοποίησης των διαφόρων υποχρεώσεων, όπως αυτές καθορίστηκαν στη Γερμανία, και έγινε προγραμματισμός των μελλοντικών εργασιών που απορρέουν από το εν λόγω πρόγραμμα.

Σε χαιρετισμό του στο Συνέδριο, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης, υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η Διοικητική Μέριμνα στην υποστήριξη των αποστολών και επιχειρήσεων. Επίσης αναφέρθηκε στην δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνδράμει με διάφορους τρόπους σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, με καλύτερο παράδειγμα την συμμετοχή της στο πρόγραμμα  «Network of LogHubs and Support of Operations».

Επί τη ευκαιρία της Διάσκεψης και της παρουσίας του στο νησί, ο Διευθυντής Διοικητικής Μέριμνας του Στρατιωτικού Επιτελείου ΕΕ (EUMS), Ταξίαρχος Manuel Gorjon RECIO και επιτελείς της Διεύθυνσης του EUMS, επισκέφθηκαν την Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» και την Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου».

Πηγή : ΓΕΕΦ